Welkom

Welkom op de website van BMTZ, de beroepsvereniging van Biomedisch Technologen in de zorg! Een Biomedisch Technoloog is een professional die in het “grijze gebied” tussen het management, de zorgprofessional en de door technologie gedreven medische processen opereert. Wij zijn van mening dat medische technologie veiliger en effectiever ingezet kan worden. Om de kracht van het groeiende aantal Biomedisch Technologen binnen de Nederlandse gezondheidszorg te bundelen, is BMTZ opgericht. Kijk vooral nog even verder op deze site en vindt ons profiel, nieuws en nog veel meer. Heeft u nog vragen of wilt u lid worden? Neem dan gerust contact met ons op!

Call Postmaster opleiding 2017

L.S.

 

Medische technologie is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Er worden steeds complexere technologieën toegepast en de patiëntenzorg wordt steeds afhankelijker van deze technologie. Voor ziekenhuizen is het daarom van essentieel belang dat kwaliteitsborging van medische technologie op orde is en dat een systeem van risicomanagement geïmplementeerd wordt...Read More »


Eerste geregistreerde Biomedisch Technologen

Trots hebben de eerste biomedisch technologen hun diploma en/of registratie in ontvangst genomen.

Namens BMTZ van harte gefeliciteerd!

Gediplomeerd QME-CE en Geregistreerd in het kwaliteitsregister:

Armanda Heijneman –  ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Vera Overdevest  – VieCuri Medisch Centrum

Roland Loeffen  – Radboud UMC

Registratie in kwaliteitsregister:

Maurice Janssen  – Zuyderland Medisch Centrum

Michaël Lansbergen –  Ziekenhuisgroep Twente

Marcia Emmer  – Rijnstate...Read More »


Eerste biomedisch technologen ontvangen registratie in landelijk kwaliteitsregister

Op vrijdag 4 november worden de eerste tien biomedisch technologen geregistreerd in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ). Dit is een aanvullende registratie bovenop de academische opleiding Biomedische Technologie, en kan onder meer worden behaald met een praktijkgericht post-mastertraject aan de Technische Universiteit Eindhoven...Read More »


Eerste geregistreerde BMT'ers op SMPE/e event 4 november 2016

Op vrijdag 4 november 2016 zullen de eerste 3 kandidaten van het nieuwe poster-master traject Qualified Medical Engineer, Clinical Engineering hun diploma ontvangen en geregistreerd worden in het Beroepsregister voor Biomedisch Technologen in de Zorg.

De opleiding voorziet in de toenemende behoefte aan organisatie-breed functionerende procesverbeteraars, risicomanagers en coördinatoren op het...Read More »


Older Entries »

MT-Integraal

BMTZ verzorgt samen met de beroepsverenigingen VZI, NVKF en WIBAZ een online magazine over medische technologie in de gezondheidszorg. MT-Integraal is hiermee een digitaal tijdschrift dat wordt uitgegeven door de belangrijkste verenigingen binnen de Nederlandse Gezondheidszorg, waarvan de leden zich professioneel bezighouden met Medische Technologie en Informatica in de breedste zin van het woord. Alle leden van de NVKF, VZI, WIBAZ en BMTZ, maar ook andere geïnteresseerden, kunnen vrij inloggen op de site: http://www.mtintegraal.nl/

 

logo-mt-variant1transparant-kopie

 

 

 

 


Biomedisch Technoloog, bij diverse opleidingsziekenhuizen

Vacatures Qualified Medical Engineer

Vacatures voor QME i.o. track Clinical Engineering (QME-CE) bij diverse opleidingsziekenhuizen:

de algemene advertentie; beschrijving van opdracht/onderwerpen voor ontwerpproject bij de afzonderlijke opleidingsziekenhuizen: Amphia Ziekenhuis (Breda); Laurentius Ziekenhuis (Roermond); Diakonessenhuis (Utrecht); Rijnstate (Arnhem). Voor meer informatie over QME-CE, zie hieronder (QME-CE 2016).

Algemene eis is dat kandidaten de Nederlandse taal uitstekend beheersen (C1 of C2).

Lees verder: https://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/technische-natuurkunde/studeren/smpee/vacatures en advertentieQMEceSMPEe210915


Call Postmaster opleiding 2017

L.S.

 

Medische technologie is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Er worden steeds complexere technologieën toegepast en de patiëntenzorg wordt steeds afhankelijker van deze technologie. Voor ziekenhuizen is het daarom van essentieel belang dat kwaliteitsborging van medische technologie op orde is en dat een systeem van risicomanagement geïmplementeerd wordt om ziekenhuisbrede risico’s op dit gebied te blijven beheersen.

 

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) verzorgt in samenwerking met de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) sinds 2014 een tweejarige post-master ontwerpersopleiding genaamd Qualified Medical Engineer, track Clinical Engineering (QME-CE). Deze postmasteropleiding is ontwikkeld voor academisch opgeleide biomedisch technologen (en soortgelijke professionals) en leidt hen op om de functies van procesverbeteraar, risicomanager en/of coördinator op het gebied van medische technologie zelfstandig in te kunnen vullen.

 

De aanpak bij deze opleiding is ‘hospital-based and university-managed’. De opleiding is gekoppeld aan een arbeidsplaats in het ziekenhuis en voorziet, naast een inhoudelijke verdieping middels vakken, ook in de toepassing van deze kennis en in de ontwikkeling van extra vaardigheden middels projecten in de zorginstelling. Tijdens de opleiding wordt de trainee actief gecoacht in zijn persoonlijke ontwikkeling en in de uitoefening van zijn of haarfunctie.

 

SMPE/e is bezig om voor de jaargang 2018 een nieuwe groep van zorginstellingen samen te stellen die belangstelling hebben om in deze opleiding te participeren. De randvoorwaarden tot deelname op organisatorisch en financieel gebied zijn in de bijgevoegde managementsamenvatting te vinden (bijlage I). Een uitgebreidere beschrijving van de opleidingsopzet is als bijlage II bijgesloten.

 

De opleidingsplaats in uw instelling kan ofwel ingevuld worden door een extern geworven kandidaat ofwel door een kandidaat die reeds bij uw instelling werkzaam is als biomedisch technoloog (of soortgelijke professional) en voor wie de opleiding een goede ontwikkelingsstap kan zijn. Bij extern geworven kandidaten is uw instelling uiteraard volop betrokken bij de werving. De eindbeslissing over het aanbieden van de plaats aan een kandidaat ligt bij uw instelling.

 

Indien uw zorginstelling belangstelling heeft voor een opleidingsplaats, ontvangen wij gaarne een schriftelijke of e-mail bevestiging hiervan vóór 1 juni 2017. Onderdeel van deze aanvraag voor deelname is een korte omschrijving (1 à 2 A4) van de beoogde functie van de trainee, de projecten in uw instelling waar de trainee tijdens de opleiding bij zou kunnen worden betrokken en de bijbehorende opleidingsomgeving. Deze lichting van de opleiding zal op 1 februari 2018 van start gaan.

 

Uiteraard zijn wij bereid om de inbedding van deze opleiding in uw zorginstelling in de komende maanden samen met u te onderzoeken. Hiervoor verzoeken wij u om in contact te treden met de opleidingsmanager.

 

Mede namens de beroepsvereniging van Biomedisch Technologen in de zorg.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ward Cottaar

 

prof.dr.ir. E.J.E.(Ward) Cottaar Directeur SAI-DTI SMPE/e

 

17-006_QME-CE Brief Zorginstellingen

17-006_QME-CE bijlage1 Management Samenvatting

17-006_QME-CE bijlage 2

17-006_QME-CE bijlage 3 BMTZ Taakprofiel Biomedisch Technoloog in de Zorg – jan 2016_BMTZFormat

17-006_QME-CE bijlage 4 QMEceArtikielMTIntegraal0415


Eerste biomedisch technologen ontvangen registratie in landelijk kwaliteitsregister

Op vrijdag 4 november worden de eerste tien biomedisch technologen geregistreerd in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ). Dit is een aanvullende registratie bovenop de academische opleiding Biomedische Technologie, en kan onder meer worden behaald met een praktijkgericht post-mastertraject aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), in samenwerking met verschillende ziekenhuizen in Nederland. Biomedisch technologen doen hiermee competenties op in onder meer risicomanagement, procesverbetering en leiderschap.

 

Veilig en goed gebruik medische technologie

De zorg wordt steeds afhankelijker van medische technologie, waardoor de behoefte groeit aan professionals die de kwaliteit en veiligheid hiervan onder controle kunnen houden. Het kwaliteitsregister dat de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) heeft ingesteld, beoordeelt biomedisch technologen op de competenties die nodig zijn om de inzet van medische technologie te verbeteren en bewaken. Deze competenties zijn vastgelegd in een landelijk beroepsprofiel, en omvatten thema’s als risicomanagement, procesmanagement, projectmanagement, leiderschap en communicatie. Post-master Qualified Medical Engineer

Een van de manieren om de registratie te verwerven is het post-mastertraject Qualified Medical Engineer, Clinical Engineering (QME-CE). Deze opleiding wordt vanuit 4TU-verband aangeboden door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), in samenwerking met verschillende (academische) ziekenhuizen in Nederland zoals VieCuri (Venlo), Radboudumc (Nijmegen), ZorgSaam (Terneuzen), Laurentius Ziekenhuis (Roermond), Rijnstate (Arnhem) en Academisch Medisch Centrum (Amsterdam).

 

Registratie eerste 10 Biomedisch Technologen in de Zorg

Op vrijdag 4 november 2016 worden de eerste tien biomedisch technologen geregistreerd in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) tijdens het jaarlijkse event van de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) op de Technische Universiteit in Eindhoven.

 

Klinisch fysicus Maurice Janssen, één van de opleiders van de opleiding QME-CE: “Het is niet gering wat gevraagd wordt voor registratie in het beroepsregister. De competenties die vereist zijn, vormen een goede meetlat voor kwaliteit en ervaring. We hebben steeds meer ondersteuning nodig in de zorg; dit beroepsregister vereenvoudigt het opstellen van een relevante vacature en het vinden en beoordelen van goede kandidaten.”

 

Biomedisch Technoloog en coördinator medische technologie Vera Overdevest ontvangt op 4 november a.s. haar QME-CE-diploma en wordt geregistreerd in het beroepsregister: “De toepassing van medische technologie in de dynamische wereld van de gezondheidszorg is complex. Om hier procesmatig mee aan de slag te gaan heb je voldoende bagage en kennis van zaken nodig en is het van groot belang het gehele proces vanuit een helicopterview te benaderen. In deze procesbenadering heb je te maken met vele verschillende betrokkenen op alle niveaus in de organisatie, zoals technici, verpleegkundigen, Raad van Bestuur en medisch specialisten. Met het beroepsregister werken we zowel aan de erkenning als aan de kwaliteit van ons beroep.”

 

PDF: 201611_tue_bmtz_eerste-biomedisch-technologen-ontvangen-registratie-in-landelijk-kwaliteitsregister


Eerste geregistreerde BMT'ers op SMPE/e event 4 november 2016

Op vrijdag 4 november 2016 zullen de eerste 3 kandidaten van het nieuwe poster-master traject Qualified Medical Engineer, Clinical Engineering hun diploma ontvangen en geregistreerd worden in het Beroepsregister voor Biomedisch Technologen in de Zorg.

De opleiding voorziet in de toenemende behoefte aan organisatie-breed functionerende procesverbeteraars, risicomanagers en coördinatoren op het gebied van medische technologie. De opleiding komt hiermee ook tegemoet aan de richtlijnen vanuit de overheid en de verschillende beroepsgroepen in de zorg! De kandidaten zijn onderdeel van een groep van liefst 13 professionals die voor het eerst ingeschreven gaan worden in het nieuwe Beroepsregister voor Biomedisch Technologen in de Zorg.

 

Dagprogramma:

14.30 uur Ontvangst met koffie/thee 15.00 uur Opening prof.dr.ir. Ward Cottaar, directeur SMPE/e 15.10 uur Diploma-uitreiking Clinical Informatics (CI) 16.00 uur Diploma-uitreiking Qualified Medical Engineer (QME) 16.20 uur pauze 16.45 uur Gastlezing: convenant “Veilige Toepassing Medische Technologie” verzorgd door  René Drost (NAMCO, Healthcare Executive, Projectleider Convenant Medische Technologie)  Jan Jaap Baalbergen (Manager Instrumentele Zaken, LUMC, Leiden) 17.30 uur Diploma-uitreiking QME track Clinical Engineering (QME-CE) 17.45 uur Beroepsvereniging Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) 18.00 uur Feestelijke afsluiting Borrel & klein buffet in de lounge bij de collegezaal


Post-master

De basisopleiding voor een biomedisch technoloog in de zorg is de master Biomedical Engineering (academisch), aangevuld met een post-master opleiding. De beroepsvereniging voor biomedisch technologen in de zorg (BMTZ) stelt de eindcriteria van deze opleiding vast, bewaakt de kwaliteit en draagt zorg voor accreditatie en registratie van biomedisch technologen in de zorg.

De post-master opleiding is een vervolgopleiding voor biomedisch technologen die de ambitie hebben om – op meer senior level – binnen een zorginstelling te werken als een ‘breed georiënteerde technisch specialist en procesdeskundige’. Behoefte aan deze professionals in Nederland is in 2011 benadrukt door de expertgroep medisch technologie. Daaropvolgend heeft VWS in 2012 een rapport laten opstellen waarin een dergelijke rol werd beschreven als coördinator medische technologie.

De tweejarige post-masteropleiding is een opleiding op basis van ‘learning on the job’. De biomedisch technoloog doet kennis op en leert vaardigheden aan uit een van de vier pijlers (organisatie, optimalisatie, sturing en systeem), om deze vervolgens in diverse projecten in de praktijk te brengen. Hierbij is de juiste attitude een belangrijke succesfactor.

Opzet post-master opleiding BMTZ

Opzet post-master opleiding BMTZ

Deze post-master opleiding kent verschillende specialisatie richtingen zoals:

  • Medische Technologie
  • Infrastructuur
  • Informatie Technologie
  • Logistiek

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) en de Universiteit Twente bieden enkele van deze post-master ontwerpersopleidingen (PDEng) aan. Voor meer informatie zie ook.


Vooropleiding

De vooropleiding voor een biomedisch technoloog in de zorg is een universitaire master Biomedical Engineering (academisch). Verschillende universiteiten bieden een opleiding tot Biomedisch Technoloog aan waarbij zowel de bachelor/master combinaties worden aangeboden als in enkele gevallen alleen een master Biomedical Engineering. De diverse opleidingen richting zich op verschillende disciplines binnen het vakgebied biomedische technologie en hebben dan ook een eigen insteek in het aangeboden onderwijs en onderzoek. Dit om aan te sluiten bij de verschillende posities, zoals bijvoorbeeld de zorgsector, onderzoek of productontwikkeling, waar een Biomedisch Technoloog terecht kan komen. Kijk op de verschillende websites om uit te vinden hoe de opleidingen zijn ingericht in bijvoorbeeld Eindhoven, Enschede, Groningen, Delft of Gent (BE).

Universiteit Twente Technische Universiteit Eindhoven Rijksuniversiteit Groningen Technische Universiteit Delft Universiteit Gent

Deze vooropleiding wordt aangevuld met een post-master opleiding. Academisch opgeleide ingenieurs met een andere vooropleiding kunnen, na aangetoonde geschiktheid, deze post-master opleiding ook volgen. De beroepsvereniging voor biomedisch technologen in de zorg (BMTZ) bewaakt de kwaliteit van de opleiding en draagt zorg voor accreditatie en registratie van biomedisch technologen in de zorg.