Welkom

Welkom op de website van BMTZ, de beroepsvereniging van Biomedisch Technologen in de zorg! Een Biomedisch Technoloog is een professional die in het “grijze gebied” tussen het management, de zorgprofessional en de door technologie gedreven medische processen opereert. Wij zijn van mening dat medische technologie veiliger en effectiever ingezet kan worden. Om de kracht van het groeiende aantal Biomedisch Technologen binnen de Nederlandse gezondheidszorg te bundelen, is BMTZ opgericht. Kijk vooral nog even verder op deze site en vindt ons profiel, nieuws en nog veel meer. Heeft u nog vragen of wilt u lid worden? Neem dan gerust contact met ons op!

Eerste geregistreerde BMT'ers op SMPE/e event 4 november 2016

Op vrijdag 4 november 2016 zullen de eerste 3 kandidaten van het nieuwe poster-master traject Qualified Medical Engineer, Clinical Engineering hun diploma ontvangen en geregistreerd worden in het Beroepsregister voor Biomedisch Technologen in de Zorg.

De opleiding voorziet in de toenemende behoefte aan organisatie-breed functionerende procesverbeteraars, risicomanagers en coördinatoren op het...Read More »


10 jaar SFERD – symposium

Scoop

Inleiding

De Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie (SFERD) nodigt u van harte uit voor dit symposium.

Doel

Al decennia wordt o.a. door de IGZ gewezen op veiligheidsrisico’s bij het gebruik van flexibele endoscopen. In 2009 heeft de SFERD het 1e Kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie flexibele endoscopen uitgebracht. Inmiddels is het 4e concept...Read More »


Nieuwe QME-CE Opleidingsplaatsen 2017

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e, www.smpee.nl) verzorgt in samenwerking met de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ, www.bmtz.nl) sinds 2014 een tweejarige post-master ontwerpersopleiding genaamd Qualified Medical Engineer, track Clinical Engineering (QME-CE). Deze postmasteropleiding is ontwikkeld voor academisch...Read More »


Symposium 'Medische technologie: SAFETY FIRST!' - 16 maart 2016 in Twents techniekmuseum Heim in Hengelo

Toelichting

Verantwoorde zorg voor medische apparatuur omvat het gehele proces van aanschaf, vrijgave, ingebruikname, beheer, onderhoud, modificatie, educatie en bovenal gebruik.

Dit symposium gaat nader in op de verantwoordelijkheden van de medisch specialist ten aanzien van (introductie van) medische apparatuur, zoals omschreven door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en de Orde van...Read More »


Older Entries »

MT-Integraal

BMTZ verzorgt samen met de beroepsverenigingen VZI, NVKF en WIBAZ een online magazine over medische technologie in de gezondheidszorg. MT-Integraal is hiermee een digitaal tijdschrift dat wordt uitgegeven door de belangrijkste verenigingen binnen de Nederlandse Gezondheidszorg, waarvan de leden zich professioneel bezighouden met Medische Technologie en Informatica in de breedste zin van het woord. Alle leden van de NVKF, VZI, WIBAZ en BMTZ, maar ook andere geïnteresseerden, kunnen vrij inloggen op de site: www.MTIntegraal.nl


09nov2016

BMTZ scholingsbijeenkomst

Scholingsbijeenkomst BMTZ

At nnb

Lees meer...

15dec2016

Informele bijeenkomst BMTZ

Informeel uitje BMTZ

At Utrecht

Lees meer...

Hoofd Medische Technologie, ETZ, Tilburg en Waalwijk

Capture

Voor de afdeling Medische Technologie zoeken wij zo spoedig mogelijk een:

Hoofd Medische Technologie

voor 36 uur per week voor onbepaalde tijd

Uw uitdaging

Het hoofd van de afdeling:

* geeft leiding aan de afdelingen Medische Technologie (27 fte) en Medische Fotografie (3,5 fte)

* valt onder integraal management van de manager Facilitair Bedrijf en één van de Klinisch Fysici

* geeft op een stimulerende / oplossingsgerichte wijze leiding aan de afdeling en zorgt dat gemaakte afspraken worden nagekomen

* is verantwoordelijk voor optimale en veilige beschikbaarheid van medische apparatuur/technologie

* is verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van het vastgestelde personeelsbeleid

* geeft leiding aan/neemt deel aan commissies en projecten

* adviseert in het kader van de aanschaf en toepassing van medische apparatuur / technologie

* levert een bijdrage aan de totstandkoming van beleid met betrekking tot medische apparatuur (convenant medische technologie: kwaliteit, veiligheid, levenscyclus medische apparatuur)

* is verantwoordelijk voor de realisatie van het vastgestelde beleid voor afdeling

* draagt zorg het opstellen van de begroting en voor de bewaking van de beschikbare budgetten en doet in dit kader voorstellen inzake in- en uitbesteding van diensten

Lees de volledige tekst hier: Vacaturetekst Hoofd Medische technologie


Biomedisch Technoloog, bij diverse opleidingsziekenhuizen

Vacatures Qualified Medical Engineer

Vacatures voor QME i.o. track Clinical Engineering (QME-CE) bij diverse opleidingsziekenhuizen:

de algemene advertentie; beschrijving van opdracht/onderwerpen voor ontwerpproject bij de afzonderlijke opleidingsziekenhuizen: Amphia Ziekenhuis (Breda); Laurentius Ziekenhuis (Roermond); Diakonessenhuis (Utrecht); Rijnstate (Arnhem). Voor meer informatie over QME-CE, zie hieronder (QME-CE 2016).

Algemene eis is dat kandidaten de Nederlandse taal uitstekend beheersen (C1 of C2).

Lees verder: https://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/technische-natuurkunde/studeren/smpee/vacatures en advertentieQMEceSMPEe210915


Eerste geregistreerde BMT'ers op SMPE/e event 4 november 2016

Op vrijdag 4 november 2016 zullen de eerste 3 kandidaten van het nieuwe poster-master traject Qualified Medical Engineer, Clinical Engineering hun diploma ontvangen en geregistreerd worden in het Beroepsregister voor Biomedisch Technologen in de Zorg.

De opleiding voorziet in de toenemende behoefte aan organisatie-breed functionerende procesverbeteraars, risicomanagers en coördinatoren op het gebied van medische technologie. De opleiding komt hiermee ook tegemoet aan de richtlijnen vanuit de overheid en de verschillende beroepsgroepen in de zorg! De kandidaten zijn onderdeel van een groep van liefst 13 professionals die voor het eerst ingeschreven gaan worden in het nieuwe Beroepsregister voor Biomedisch Technologen in de Zorg.

 

Dagprogramma:

14.30 uur Ontvangst met koffie/thee 15.00 uur Opening prof.dr.ir. Ward Cottaar, directeur SMPE/e 15.10 uur Diploma-uitreiking Clinical Informatics (CI) 16.00 uur Diploma-uitreiking Qualified Medical Engineer (QME) 16.20 uur pauze 16.45 uur Gastlezing: convenant “Veilige Toepassing Medische Technologie” verzorgd door  René Drost (NAMCO, Healthcare Executive, Projectleider Convenant Medische Technologie)  Jan Jaap Baalbergen (Manager Instrumentele Zaken, LUMC, Leiden) 17.30 uur Diploma-uitreiking QME track Clinical Engineering (QME-CE) 17.45 uur Beroepsvereniging Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) 18.00 uur Feestelijke afsluiting Borrel & klein buffet in de lounge bij de collegezaal


Post-master

De basisopleiding voor een biomedisch technoloog in de zorg is de master Biomedical Engineering (academisch), aangevuld met een post-master opleiding. De beroepsvereniging voor biomedisch technologen in de zorg (BMTZ) stelt de eindcriteria van deze opleiding vast, bewaakt de kwaliteit en draagt zorg voor accreditatie en registratie van biomedisch technologen in de zorg.

De post-master opleiding is een vervolgopleiding voor biomedisch technologen die de ambitie hebben om – op meer senior level – binnen een zorginstelling te werken als een ‘breed georiënteerde technisch specialist en procesdeskundige’. Behoefte aan deze professionals in Nederland is in 2011 benadrukt door de expertgroep medisch technologie. Daaropvolgend heeft VWS in 2012 een rapport laten opstellen waarin een dergelijke rol werd beschreven als coördinator medische technologie.

De tweejarige post-masteropleiding is een opleiding op basis van ‘learning on the job’. De biomedisch technoloog doet kennis op en leert vaardigheden aan uit een van de vier pijlers (organisatie, optimalisatie, sturing en systeem), om deze vervolgens in diverse projecten in de praktijk te brengen. Hierbij is de juiste attitude een belangrijke succesfactor.

Opzet post-master opleiding BMTZ

Opzet post-master opleiding BMTZ

Deze post-master opleiding kent verschillende specialisatie richtingen zoals:

  • Medische Technologie
  • Infrastructuur
  • Informatie Technologie
  • Logistiek

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) en de Universiteit Twente bieden enkele van deze post-master ontwerpersopleidingen (PDEng) aan. Voor meer informatie zie ook.


Vooropleiding

De vooropleiding voor een biomedisch technoloog in de zorg is een universitaire master Biomedical Engineering (academisch). Verschillende universiteiten bieden een opleiding tot Biomedisch Technoloog aan waarbij zowel de bachelor/master combinaties worden aangeboden als in enkele gevallen alleen een master Biomedical Engineering. De diverse opleidingen richting zich op verschillende disciplines binnen het vakgebied biomedische technologie en hebben dan ook een eigen insteek in het aangeboden onderwijs en onderzoek. Dit om aan te sluiten bij de verschillende posities, zoals bijvoorbeeld de zorgsector, onderzoek of productontwikkeling, waar een Biomedisch Technoloog terecht kan komen. Kijk op de verschillende websites om uit te vinden hoe de opleidingen zijn ingericht in bijvoorbeeld Eindhoven, Enschede, Groningen, Delft of Gent (BE).

Universiteit Twente Technische Universiteit Eindhoven Rijksuniversiteit Groningen Technische Universiteit Delft Universiteit Gent

Deze vooropleiding wordt aangevuld met een post-master opleiding. Academisch opgeleide ingenieurs met een andere vooropleiding kunnen, na aangetoonde geschiktheid, deze post-master opleiding ook volgen. De beroepsvereniging voor biomedisch technologen in de zorg (BMTZ) bewaakt de kwaliteit van de opleiding en draagt zorg voor accreditatie en registratie van biomedisch technologen in de zorg.