Welkom

Welkom op de website van BMTZ, de beroepsvereniging van Biomedisch Technologen in de zorg! Een Biomedisch Technoloog is een professional die in het “grijze gebied” tussen het management, de zorgprofessional en de door technologie gedreven medische processen opereert. Wij zijn van mening dat medische technologie veiliger en effectiever ingezet kan worden. Om de kracht van het groeiende aantal Biomedisch Technologen binnen de Nederlandse gezondheidszorg te bundelen, is BMTZ opgericht. Kijk vooral nog even verder op deze site en vindt ons profiel, nieuws en nog veel meer. Heeft u nog vragen of wilt u lid worden? Neem dan gerust contact met ons op!

vacature Medical Engineer - Office VAMED Nederland B.V.

Located in Vienna, Austria, the VAMED Group is an internationally leading company in the field of Health Care. According to our philosophy “everything from one source”, we constantly develop new and innovative strategies to ensure our market leadership.

Your challenge:

 • Support the implementation of Medical Technical projects for VAMED within the Benelux in the fields of medical engineering, planning & procurement
 • Be part of the team for full life-cycle MT asset planning
 • Training period at the medical engineering departments of VAMED in Utrecht and Vienna.
 • Effectively communicate with customers such as the medical staff and the engineering department of hospitals
 • Contact with suppliers, requests for proposals and offer processing
 • Definition and description of the detailed specifications of medical equipment
 • Determination of interfaces in co-ordination with construction management, facility management and CAD operations
 • Equipment planning, management of room equipment lists, drafting of catalogues including specifications and quantities, cost estimates, preparation of the general specifications, compilation and presentation of the documentation to the customer
 • Active co-operation with other organizational units / departments

Your profile:

 • Technical degree on HBO or WO level (from a technical college, university of applied sciences or university of technology)
 • Min. 3 years of working experience
 • Excellent computer skills & Knowledge on CAD or BIM modelling
 • Native Dutch speaker and profound language skills in English
 • Excellent team working and communication skills
 • Precise and structured working style
 • High mobility and readiness to travel

Location:

 • Utrecht / Netherlands, with travelling in Benelux and to HQ in Austria

Our offer:

 • Dynamically growing market with a perspective for the future
 • Overall conditions of an internationally successful group

If you are interested in pursuing the opportunity, please submit your application using our online-career-platform

Medical Engineer VNL april 2018


Biomedisch Technoloog in het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven)

Het Catharina Ziekenhuis is op zoek naar een Biomedisch Technoloog die werkzaam gaat zijn binnen de afdeling Klinische fysica en InformatieManagement (KIM) van de Service-eenheid Medische Informatie-,en CommunicatieTechnologie (MICT).

Als Biomedisch Technoloog ondersteun je de klinisch fysici Algemene Klinische Fysica (AKF) en Radiologie & Nucleaire Geneeskunde (RNG). Daarbij voer je zelfstandig (deel-)projecten en activiteiten uit rondom de volledige levenscyclus van medische technologie. Hierbij valt te denken aan coördinerende activiteiten bij de aanschaf en ingebruikname van medische technologie; het opstellen van pakket van eisen, het uitvoeren van risicoanalyses en acceptatietesten en kwaliteitsmetingen. Daarnaast zorg je ook voor een optimale inzet van medische apparatuur en stralingshygiëne (KEWvergunning). De verdeling van je werkzaamheden is afhankelijk van jouw kennis en ambitie en wordt samen met de zittende fysici onderling nader worden bepaald. Jouw werkzaamheden voer je uit onder supervisie van de klinisch fysici.

Dus heb je de opleiding Biomedische Technologie afgerond? En heb je zin in een (nieuwe) uitdaging in het Catharina Ziekenhuis? Solliciteer dan op deze functie.

Voor meer informatie zie de volledige vacature: Biomedisch Technoloog Catharina Ziekenhuis


Call nieuwe opleidingsplaatsen voor trainees QME-CE 2019

L.S.

Medische technologie is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Er worden steeds complexere technologieën toegepast en de patiëntenzorg wordt steeds afhankelijker van deze technologie. Voor ziekenhuizen is het daarom van essentieel belang dat kwaliteitsborging van medische technologie op orde is. Het ‘Convenant veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis’ 1 geeft daarbij de kaders aan. Bovenstaande ontwikkeling zorgt voor een toenemende behoefte aan organisatie breed functionerende procesverbeteraars, risicomanagers en coördinatoren op het gebied van medische technologie2 .

Hierop aansluitend verzorgt de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) in samenwerking met de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ)3 sinds 2014 een tweejarige postmaster ontwerpersopleiding genaamd Qualified Medical Engineer, track Clinical Engineering (QME-CE). Deze post-masteropleiding is ontwikkeld voor academisch opgeleide biomedisch technologen (en soortgelijke professionals) en leidt hen op om hierboven genoemde functies van procesverbeteraar, risicomanager en/of coördinator op het gebied van medische technologie zelfstandig in te vullen.

De aanpak bij deze door de overheid erkende opleiding is ‘hospital-based, university-managed’. De opleiding is gekoppeld aan een arbeidsplaats in de zorginstelling en voorziet, naast een inhoudelijke verdieping middels cursussen/workshops/trainingen, ook in de toepassing van deze kennis en in de ontwikkeling van extra vaardigheden middels projecten in de zorginstelling. Tijdens de opleiding wordt de trainee actief gecoacht door een opleider uit het veld in zijn/haar professionele ontwikkeling en in de uitoefening van zijn/haar functie. De wisselwerking tussen de trainees onderling – en hierdoor ook tussen de opleidingsziekenhuizen – en de contacten met de andere trainees en cursisten bij SMPE/e (o.a. klinisch fysici in opleiding en klinisch informatici in opleiding) zorgen voor een inspirerend opleidingsklimaat.

1 Convenant veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis, NVZ, NFU RN, november 2011, Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg, NVZ, NFU, RN, ZKN, augustus 2016

2 Taakprofiel coördinator medische technologie in het ziekenhuis, Instituut voor verantwoord medicijn gebruik in opdracht van ministerie VWS, 2012

3 De Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) verenigt academisch opgeleide Biomedisch Technologen en soortgelijke professionals die binnen ziekenhuizen werken als breed georiënteerde technisch specialisten en procesdeskundigen op het gebied van medische technologie.

SMPE/e is bezig om voor de jaargang 2019 een nieuwe groep van zorginstellingen samen te stellen die belangstelling hebben om in deze opleiding te participeren. Deze lichting van de opleiding zal op 1 februari 2019 van start gaan.

De opleidingsplaats in uw zorginstelling kan ofwel ingevuld worden door een extern geworven kandidaat ofwel door een kandidaat die reeds bij uw instelling werkzaam is als biomedisch technoloog (of soortgelijke professional) en voor wie de opleiding een goede ontwikkelingsstap kan zijn. Bij extern geworven kandidaten is uw instelling uiteraard volop betrokken bij de werving. De eindbeslissing over het aanbieden van de plaats aan een kandidaat ligt bij uw instelling.

Graag komen wij bij u langs om samen met betrokkenen de mogelijkheden voor een opleidingsplaats binnen uw zorginstelling te verkennen en/of een aanvraag voor een opleidingsplaats in gang te zetten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de opleidingsmanager Ivonne Lammerts (i.m.m.lammerts@tue.nl) of met het office smpee.qme@tue.nl). Uiterlijk 1 juli 2018 zullen uit alle aanvragen de QME-CE opleidingsplaatsen voor 2019 worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,

prof.dr.ir. Ward Cottaar Directeur SMPE/e

ir. Vera Overdevest, QME-CE Voorzitter BMTZ

Dr.ir. Michael Lansbergen, PDeng, Klinisch Fysicus (Opleider QME-CE)

Dr.ir. Maurice Janssen, Klinisch Fysicus (Opleider QME-CE)

 

• Bijlage 1: Management samenvatting QME-CE

• Bijlage 2: Informatie Opleidingsplaatsen QME-CE 2019

• Bijlage 3: BMTZ taakprofiel BIOMEDISCH TECHNOLOOG IN DE ZORG

• Bijlage 4: Artikel over QME-CE in MTIntegraal 04/15 (www.mtintegraal.nl)