Welkom

Welkom op de website van BMTZ, de beroepsvereniging van Biomedisch Technologen in de zorg! Een Biomedisch Technoloog is een professional die in het “grijze gebied” tussen het management, de zorgprofessional en de door technologie gedreven medische processen opereert. Wij zijn van mening dat medische technologie veiliger en effectiever ingezet kan worden. Om de kracht van het groeiende aantal Biomedisch Technologen binnen de Nederlandse gezondheidszorg te bundelen, is BMTZ opgericht. Kijk vooral nog even verder op deze site en vindt ons profiel, nieuws en nog veel meer. Heeft u nog vragen of wilt u lid worden? Neem dan gerust contact met ons op!

Call nieuwe opleidingsplaatsen voor trainees QME-CE 2019

L.S.

Medische technologie is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Er worden steeds complexere technologieën toegepast en de patiëntenzorg wordt steeds afhankelijker van deze technologie. Voor ziekenhuizen is het daarom van essentieel belang dat kwaliteitsborging van medische technologie op orde is. Het ‘Convenant veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis’ 1 geeft daarbij de kaders aan. Bovenstaande ontwikkeling zorgt voor een toenemende behoefte aan organisatie breed functionerende procesverbeteraars, risicomanagers en coördinatoren op het gebied van medische technologie2 .

Hierop aansluitend verzorgt de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) in samenwerking met de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ)3 sinds 2014 een tweejarige postmaster ontwerpersopleiding genaamd Qualified Medical Engineer, track Clinical Engineering (QME-CE). Deze post-masteropleiding is ontwikkeld voor academisch opgeleide biomedisch technologen (en soortgelijke professionals) en leidt hen op om hierboven genoemde functies van procesverbeteraar, risicomanager en/of coördinator op het gebied van medische technologie zelfstandig in te vullen.

De aanpak bij deze door de overheid erkende opleiding is ‘hospital-based, university-managed’. De opleiding is gekoppeld aan een arbeidsplaats in de zorginstelling en voorziet, naast een inhoudelijke verdieping middels cursussen/workshops/trainingen, ook in de toepassing van deze kennis en in de ontwikkeling van extra vaardigheden middels projecten in de zorginstelling. Tijdens de opleiding wordt de trainee actief gecoacht door een opleider uit het veld in zijn/haar professionele ontwikkeling en in de uitoefening van zijn/haar functie. De wisselwerking tussen de trainees onderling – en hierdoor ook tussen de opleidingsziekenhuizen – en de contacten met de andere trainees en cursisten bij SMPE/e (o.a. klinisch fysici in opleiding en klinisch informatici in opleiding) zorgen voor een inspirerend opleidingsklimaat.

1 Convenant veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis, NVZ, NFU RN, november 2011, Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg, NVZ, NFU, RN, ZKN, augustus 2016

2 Taakprofiel coördinator medische technologie in het ziekenhuis, Instituut voor verantwoord medicijn gebruik in opdracht van ministerie VWS, 2012

3 De Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) verenigt academisch opgeleide Biomedisch Technologen en soortgelijke professionals die binnen ziekenhuizen werken als breed georiënteerde technisch specialisten en procesdeskundigen op het gebied van medische technologie.

SMPE/e is bezig om voor de jaargang 2019 een nieuwe groep van zorginstellingen samen te stellen die belangstelling hebben om in deze opleiding te participeren. Deze lichting van de opleiding zal op 1 februari 2019 van start gaan.

De opleidingsplaats in uw zorginstelling kan ofwel ingevuld worden door een extern geworven kandidaat ofwel door een kandidaat die reeds bij uw instelling werkzaam is als biomedisch technoloog (of soortgelijke professional) en voor wie de opleiding een goede ontwikkelingsstap kan zijn. Bij extern geworven kandidaten is uw instelling uiteraard volop betrokken bij de werving. De eindbeslissing over het aanbieden van de plaats aan een kandidaat ligt bij uw instelling.

Graag komen wij bij u langs om samen met betrokkenen de mogelijkheden voor een opleidingsplaats binnen uw zorginstelling te verkennen en/of een aanvraag voor een opleidingsplaats in gang te zetten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de opleidingsmanager Ivonne Lammerts (i.m.m.lammerts@tue.nl) of met het office smpee.qme@tue.nl). Uiterlijk 1 juli 2018 zullen uit alle aanvragen de QME-CE opleidingsplaatsen voor 2019 worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,

prof.dr.ir. Ward Cottaar Directeur SMPE/e

ir. Vera Overdevest, QME-CE Voorzitter BMTZ

Dr.ir. Michael Lansbergen, PDeng, Klinisch Fysicus (Opleider QME-CE)

Dr.ir. Maurice Janssen, Klinisch Fysicus (Opleider QME-CE)

 

• Bijlage 1: Management samenvatting QME-CE

• Bijlage 2: Informatie Opleidingsplaatsen QME-CE 2019

• Bijlage 3: BMTZ taakprofiel BIOMEDISCH TECHNOLOOG IN DE ZORG

• Bijlage 4: Artikel over QME-CE in MTIntegraal 04/15 (www.mtintegraal.nl)