2015 06 19: Bijeenkomst Medische Technologie en Risicobeheer, 19 juni, Kivi

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)
Afdeling RisicoBeheer en Techniek in samenwerking met de Afdeling Biomedische Technologie

Medische Technologie en RisicobeheerDatum: vrijdag 19 juni 2015
Tijd: 13.00 – 18.00 uur
Locatie: UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

Tijdens de KIVI-RBT op startbijeenkomst in oktober 2013 heeft het bestuur van de RBT besloten vooralsnog twee symposia per jaar te organiseren.

Daarbij zijn de uitgangspunten:
– Het programma te effectueren bij een gastbedrijf of organisatie waar een duidelijke aansluiting met de doelstellingen van RBT is en die ook getoond kunnen worden.
– Het gastbedrijf of -instelling in het programma te betrekken.
– Alle ruimte te bieden voor discussie en netwerken.

Programma
13.00 uur Ontvangst deelnemers.

13.15 uur Welkom door voorzitter KIVI-RBT en overdracht naar de dagvoorzitter.

13.20 uur Korte kennismaking met het UMC.

13.45 uur Medische apparatuur een categorie met bijzondere risico’s?

14.30 uur Infuustechnologie en beheersing risico’s bij toepassing.
Infusen worden in alle sectoren van de “gezondheidstechniek” grootschalig ingezet. Het behoeft geen toelichting dat risicobeheer bij het onderhoud en toepassing een kritisch onderdeel is binnen de medische technologie.

15.15 uur Pauze en Netwerken.

15.45 uur Nieuwe ontwikkelingen in de medische technologie en de mogelijke dilemma’s die dat oplevert.

16.15 uur Forumdiscussie onderling en met de toehoorders.

17.00 uur Slotconclusie door de voorzitter en sluiting.

17.00 – 18.00 uur Napraten en netwerken met (fris)drankje en koffie of thee.

Kosten
Leden van RBT en BMT € 15,-, anderen € 50,- *) Bij vooruitbetaling te voldoen op rekening NL68ABNA0472025295 t.n.v. KIVI Afdeling RBT.
*) KIVI leden wordt aangeraden zich aan te melden als lid RBT.
De kosten zijn ook verschuldigd als een aanmelding niet voor 15 juni 2015 is geannuleerd.

Aanmelden en informatie
Aanmelden via de website https://afdelingen.kivi.nl/rbt/tr?transaction=KIVI_ACT006&PARAM1=5568
Voor nadere informatie: www.kivi.nl/rbt