2015 06 11; Vooraankondiging Themaconferentie ‘Veilige toepassing van medische technologie’ 11 juni

Vooraankondiging Themaconferentie ‘Veilige toepassing van medische technologie’

Op 11 juni as. organiseren de NVZ en NFU voor de tweede maal een themaconferentie over de Veilige toepassing van medische technologie.

De gezondheidszorg is in toenemende mate afhankelijk van medische technologie. Om de veiligheid te vergroten is eind 2011 het “Convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” gepubliceerd, waarin de procedures met betrekking tot aanschaf, gebruik, onderhoud en afvoer van medische hulpmiddelen worden genoemd. Door bij aanschaf of toepassing van medische technologie aandacht te hebben voor patiëntveiligheid kan de (potentieel vermijdbare) schade verminderen. Ook inbedding van deze procedures in het kwaliteits- en veiligheidssysteem is een vereiste.

De IGZ hanteert het convenant als veldnorm en toetst sinds 2013 de ziekenhuizen op naleving van de in het convenant beschreven eisen.

Tijdens de themaconferentie worden, naast meer informatie over het onderwerp en nieuwe ontwikkelingen, praktische handvatten en tools geboden voor een betere toepassing en inbedding van het convenant. Na een plenaire start zullen verschillende deelsessies worden gehouden.

Reserveer de datum alvast in uw agenda. De conferentie is op 11 juni in het Muntgebouw te Utrecht en start om 12 uur met een lunch. Een volledig programma ontvangt u binnenkort

 

Vooraankondiging Themaconferentie Medische Technologie

 

Uitnodiging Themaconferentie Medische Technologie 11 juni 2015