Call nieuwe opleidingsplaatsen voor trainees QME-CE 2019

L.S.

Medische technologie is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Er worden steeds complexere technologieën toegepast en de patiëntenzorg wordt steeds afhankelijker van deze technologie. Voor ziekenhuizen is het daarom van essentieel belang dat kwaliteitsborging van medische technologie op orde is. Het ‘Convenant veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis’ 1 geeft daarbij de kaders aan. Bovenstaande ontwikkeling zorgt voor een toenemende behoefte aan organisatie breed functionerende procesverbeteraars, risicomanagers en coördinatoren op het gebied van medische technologie2 .

Hierop aansluitend verzorgt de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) in samenwerking met de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ)3 sinds 2014 een tweejarige postmaster ontwerpersopleiding genaamd Qualified Medical Engineer, track Clinical Engineering (QME-CE). Deze post-masteropleiding is ontwikkeld voor academisch opgeleide biomedisch technologen (en soortgelijke professionals) en leidt hen op om hierboven genoemde functies van procesverbeteraar, risicomanager en/of coördinator op het gebied van medische technologie zelfstandig in te vullen.

De aanpak bij deze door de overheid erkende opleiding is ‘hospital-based, university-managed’. De opleiding is gekoppeld aan een arbeidsplaats in de zorginstelling en voorziet, naast een inhoudelijke verdieping middels cursussen/workshops/trainingen, ook in de toepassing van deze kennis en in de ontwikkeling van extra vaardigheden middels projecten in de zorginstelling. Tijdens de opleiding wordt de trainee actief gecoacht door een opleider uit het veld in zijn/haar professionele ontwikkeling en in de uitoefening van zijn/haar functie. De wisselwerking tussen de trainees onderling – en hierdoor ook tussen de opleidingsziekenhuizen – en de contacten met de andere trainees en cursisten bij SMPE/e (o.a. klinisch fysici in opleiding en klinisch informatici in opleiding) zorgen voor een inspirerend opleidingsklimaat.

1 Convenant veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis, NVZ, NFU RN, november 2011, Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg, NVZ, NFU, RN, ZKN, augustus 2016

2 Taakprofiel coördinator medische technologie in het ziekenhuis, Instituut voor verantwoord medicijn gebruik in opdracht van ministerie VWS, 2012

3 De Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) verenigt academisch opgeleide Biomedisch Technologen en soortgelijke professionals die binnen ziekenhuizen werken als breed georiënteerde technisch specialisten en procesdeskundigen op het gebied van medische technologie.

SMPE/e is bezig om voor de jaargang 2019 een nieuwe groep van zorginstellingen samen te stellen die belangstelling hebben om in deze opleiding te participeren. Deze lichting van de opleiding zal op 1 februari 2019 van start gaan.

De opleidingsplaats in uw zorginstelling kan ofwel ingevuld worden door een extern geworven kandidaat ofwel door een kandidaat die reeds bij uw instelling werkzaam is als biomedisch technoloog (of soortgelijke professional) en voor wie de opleiding een goede ontwikkelingsstap kan zijn. Bij extern geworven kandidaten is uw instelling uiteraard volop betrokken bij de werving. De eindbeslissing over het aanbieden van de plaats aan een kandidaat ligt bij uw instelling.

Graag komen wij bij u langs om samen met betrokkenen de mogelijkheden voor een opleidingsplaats binnen uw zorginstelling te verkennen en/of een aanvraag voor een opleidingsplaats in gang te zetten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de opleidingsmanager Ivonne Lammerts (i.m.m.lammerts@tue.nl) of met het office smpee.qme@tue.nl). Uiterlijk 1 juli 2018 zullen uit alle aanvragen de QME-CE opleidingsplaatsen voor 2019 worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,

prof.dr.ir. Ward Cottaar Directeur SMPE/e

ir. Vera Overdevest, QME-CE Voorzitter BMTZ

Dr.ir. Michael Lansbergen, PDeng, Klinisch Fysicus (Opleider QME-CE)

Dr.ir. Maurice Janssen, Klinisch Fysicus (Opleider QME-CE)

 

• Bijlage 1: Management samenvatting QME-CE

• Bijlage 2: Informatie Opleidingsplaatsen QME-CE 2019

• Bijlage 3: BMTZ taakprofiel BIOMEDISCH TECHNOLOOG IN DE ZORG

• Bijlage 4: Artikel over QME-CE in MTIntegraal 04/15 (www.mtintegraal.nl)

2015 06 19: Bijeenkomst Medische Technologie en Risicobeheer, 19 juni, Kivi

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)
Afdeling RisicoBeheer en Techniek in samenwerking met de Afdeling Biomedische Technologie

Medische Technologie en RisicobeheerDatum: vrijdag 19 juni 2015
Tijd: 13.00 – 18.00 uur
Locatie: UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

Tijdens de KIVI-RBT op startbijeenkomst in oktober 2013 heeft het bestuur van de RBT besloten vooralsnog twee symposia per jaar te organiseren.

Daarbij zijn de uitgangspunten:
– Het programma te effectueren bij een gastbedrijf of organisatie waar een duidelijke aansluiting met de doelstellingen van RBT is en die ook getoond kunnen worden.
– Het gastbedrijf of -instelling in het programma te betrekken.
– Alle ruimte te bieden voor discussie en netwerken.

Programma
13.00 uur Ontvangst deelnemers.

13.15 uur Welkom door voorzitter KIVI-RBT en overdracht naar de dagvoorzitter.

13.20 uur Korte kennismaking met het UMC.

13.45 uur Medische apparatuur een categorie met bijzondere risico’s?

14.30 uur Infuustechnologie en beheersing risico’s bij toepassing.
Infusen worden in alle sectoren van de “gezondheidstechniek” grootschalig ingezet. Het behoeft geen toelichting dat risicobeheer bij het onderhoud en toepassing een kritisch onderdeel is binnen de medische technologie.

15.15 uur Pauze en Netwerken.

15.45 uur Nieuwe ontwikkelingen in de medische technologie en de mogelijke dilemma’s die dat oplevert.

16.15 uur Forumdiscussie onderling en met de toehoorders.

17.00 uur Slotconclusie door de voorzitter en sluiting.

17.00 – 18.00 uur Napraten en netwerken met (fris)drankje en koffie of thee.

Kosten
Leden van RBT en BMT € 15,-, anderen € 50,- *) Bij vooruitbetaling te voldoen op rekening NL68ABNA0472025295 t.n.v. KIVI Afdeling RBT.
*) KIVI leden wordt aangeraden zich aan te melden als lid RBT.
De kosten zijn ook verschuldigd als een aanmelding niet voor 15 juni 2015 is geannuleerd.

Aanmelden en informatie
Aanmelden via de website https://afdelingen.kivi.nl/rbt/tr?transaction=KIVI_ACT006&PARAM1=5568
Voor nadere informatie: www.kivi.nl/rbt

 

Mijn BMTZ

2015 07 02: Themabijeenkomst ism Kivi

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

2015 05 20: Algemene Vergadering (AV)

20 mei zal er een bijeenkomst plaatsvinden met als belangrijkste onderwerp de AV.

Hou dus je agenda vrij voor de 20e van mei!

Wanneer: 20 mei 2015

Waar: Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn

Tijd: 17:00

 

2015 12 11: Themabijeenkomst

Een belangrijk onderwerp in de biomedische technologie zal besproken en bediscussieerd worden

Wanneer: 11 december 2015

Waar:

Tijd:

 

2015 09 15: Themabijeenkomst

Een belangrijk onderwerp in de biomedische technologie zal besproken en bediscussieerd worden

Wanneer: 15 september 2015

Waar:

Tijd:

 

 

2015 04 21: Internationaal congres: “IHI 20th Annual International Forum on Quality & Safety in Healthcare”

IHI 20th Annual International Forum on Quality & Safety in Healthcare

Wanneer: 21 t/m 24 april 2015

Waar:

 

2015 02 17: Themabijeenkomst “Ook gebouwtechniek is vaak medische techniek”

Ook gebouwtechniek is vaak medische techniek

Wanneer: 17 februari

Waar:

Tijd:

Niet altijd erkent, maar wel vaak het geval; gebouw techniek is ook vaak medische techniek. Het is een kwestie van definitie die meestal gemaakt wordt door de beheer afdeling en niet zozeer door het gebruik van de apparatuur of het systeem. Tijdens de bijeenkomst gaan we dieper in op de definitie, maar ook op het beheer en onderhoud van deze systemen.

Aanmelden