2015 06 19: Bijeenkomst Medische Technologie en Risicobeheer, 19 juni, Kivi

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)
Afdeling RisicoBeheer en Techniek in samenwerking met de Afdeling Biomedische Technologie

Medische Technologie en RisicobeheerDatum: vrijdag 19 juni 2015
Tijd: 13.00 – 18.00 uur
Locatie: UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

Tijdens de KIVI-RBT op startbijeenkomst in oktober 2013 heeft het bestuur van de RBT besloten vooralsnog twee symposia per jaar te organiseren.

Daarbij zijn de uitgangspunten:
– Het programma te effectueren bij een gastbedrijf of organisatie waar een duidelijke aansluiting met de doelstellingen van RBT is en die ook getoond kunnen worden.
– Het gastbedrijf of -instelling in het programma te betrekken.
– Alle ruimte te bieden voor discussie en netwerken.

Programma
13.00 uur Ontvangst deelnemers.

13.15 uur Welkom door voorzitter KIVI-RBT en overdracht naar de dagvoorzitter.

13.20 uur Korte kennismaking met het UMC.

13.45 uur Medische apparatuur een categorie met bijzondere risico’s?

14.30 uur Infuustechnologie en beheersing risico’s bij toepassing.
Infusen worden in alle sectoren van de “gezondheidstechniek” grootschalig ingezet. Het behoeft geen toelichting dat risicobeheer bij het onderhoud en toepassing een kritisch onderdeel is binnen de medische technologie.

15.15 uur Pauze en Netwerken.

15.45 uur Nieuwe ontwikkelingen in de medische technologie en de mogelijke dilemma’s die dat oplevert.

16.15 uur Forumdiscussie onderling en met de toehoorders.

17.00 uur Slotconclusie door de voorzitter en sluiting.

17.00 – 18.00 uur Napraten en netwerken met (fris)drankje en koffie of thee.

Kosten
Leden van RBT en BMT € 15,-, anderen € 50,- *) Bij vooruitbetaling te voldoen op rekening NL68ABNA0472025295 t.n.v. KIVI Afdeling RBT.
*) KIVI leden wordt aangeraden zich aan te melden als lid RBT.
De kosten zijn ook verschuldigd als een aanmelding niet voor 15 juni 2015 is geannuleerd.

Aanmelden en informatie
Aanmelden via de website https://afdelingen.kivi.nl/rbt/tr?transaction=KIVI_ACT006&PARAM1=5568
Voor nadere informatie: www.kivi.nl/rbt

 

2015 06 11: Uitnodiging Themaconferetie Medische Technologie, NFU en NVZ

Zoals al eerder aangekondigd wordt op 11 juni een themaconferentie over de Veilige toepassing van medische technologie georganiseerd door de NFU en NVZ.

De officiele uitnodiging vind je nu onder dit bericht!

Doel: Het geven van praktische handvatten en tools voor een betere toepassing van het convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis.

Datum: 11 juni 2015 vanaf 12.00 uur
Locatie: Muntgebouw, Leidseweg 90, Utrecht

 

Zie voor meer informatie en het programma het volgende document:

 

Uitnodiging Themaconferentie Medische Technologie 11 juni 2015

 

 

 

 

Mijn BMTZ

2015 07 02: Themabijeenkomst ism Kivi

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

2015 05 20: Algemene Vergadering (AV)

20 mei zal er een bijeenkomst plaatsvinden met als belangrijkste onderwerp de AV.

Hou dus je agenda vrij voor de 20e van mei!

Wanneer: 20 mei 2015

Waar: Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn

Tijd: 17:00

 

2015 06 11; Vooraankondiging Themaconferentie ‘Veilige toepassing van medische technologie’ 11 juni

Vooraankondiging Themaconferentie ‘Veilige toepassing van medische technologie’

Op 11 juni as. organiseren de NVZ en NFU voor de tweede maal een themaconferentie over de Veilige toepassing van medische technologie.

De gezondheidszorg is in toenemende mate afhankelijk van medische technologie. Om de veiligheid te vergroten is eind 2011 het “Convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” gepubliceerd, waarin de procedures met betrekking tot aanschaf, gebruik, onderhoud en afvoer van medische hulpmiddelen worden genoemd. Door bij aanschaf of toepassing van medische technologie aandacht te hebben voor patiëntveiligheid kan de (potentieel vermijdbare) schade verminderen. Ook inbedding van deze procedures in het kwaliteits- en veiligheidssysteem is een vereiste.

De IGZ hanteert het convenant als veldnorm en toetst sinds 2013 de ziekenhuizen op naleving van de in het convenant beschreven eisen.

Tijdens de themaconferentie worden, naast meer informatie over het onderwerp en nieuwe ontwikkelingen, praktische handvatten en tools geboden voor een betere toepassing en inbedding van het convenant. Na een plenaire start zullen verschillende deelsessies worden gehouden.

Reserveer de datum alvast in uw agenda. De conferentie is op 11 juni in het Muntgebouw te Utrecht en start om 12 uur met een lunch. Een volledig programma ontvangt u binnenkort

 

Vooraankondiging Themaconferentie Medische Technologie

 

Uitnodiging Themaconferentie Medische Technologie 11 juni 2015

2015 12 11: Themabijeenkomst

Een belangrijk onderwerp in de biomedische technologie zal besproken en bediscussieerd worden

Wanneer: 11 december 2015

Waar:

Tijd:

 

2015 09 15: Themabijeenkomst

Een belangrijk onderwerp in de biomedische technologie zal besproken en bediscussieerd worden

Wanneer: 15 september 2015

Waar:

Tijd:

 

 

2015 04 21: Internationaal congres: “IHI 20th Annual International Forum on Quality & Safety in Healthcare”

IHI 20th Annual International Forum on Quality & Safety in Healthcare

Wanneer: 21 t/m 24 april 2015

Waar:

 

2015 02 17: Themabijeenkomst “Ook gebouwtechniek is vaak medische techniek”

Ook gebouwtechniek is vaak medische techniek

Wanneer: 17 februari

Waar:

Tijd:

Niet altijd erkent, maar wel vaak het geval; gebouw techniek is ook vaak medische techniek. Het is een kwestie van definitie die meestal gemaakt wordt door de beheer afdeling en niet zozeer door het gebruik van de apparatuur of het systeem. Tijdens de bijeenkomst gaan we dieper in op de definitie, maar ook op het beheer en onderhoud van deze systemen.