BMTZ in 2010

De opleidingen tot Biomedisch Technoloog bestaan al enige tijd. In Enschede aan de Universiteit Twente startte de vijfjarige universitaire opleiding in 2001, aan de RUG in Groningen is in 2002 met een masteropleiding Biomedical Engineering gestart, in Eindhoven werd al in 1997 begonnen met een eerste lichting bachelorstudenten Biomedische technologie en ook aan de TU Delft wordt een mastertrack Biomedical Engineering aangeboden. Aan al deze instellingen is Biomedische Technologie dan ook niet meer weg te denken uit het opleidingenbestand.

In weinig Nederlandse ziekenhuizen was voor 2007 de functie van Biomedisch Technoloog bekend. Biomedisch Technologen die afstudeerden aan de universiteiten gingen veelal werken in onderzoeksinstellingen of bij fabrikanten in de ontwikkeling van nieuwe medische technologieën. Sinds 2007 is daar langzaam verandering in gekomen. Meer Biomedisch Technologen behaalden hun masterdiploma op de universiteit en tegelijkertijd begonnen ook ziekenhuizen steeds meer de meerwaarde te zien van een Biomedisch Technoloog binnen hun zorginstelling. De eerste Biomedisch Technoloog vond zijn werk in Almelo in 2008 en er volgden vele ziekenhuizen zoals onder andere in Enschede, Amsterdam, Apeldoorn, Deventer en Winterswijk. Binnen zorginstellingen trof men steeds vaker een Biomedisch Technoloog aan als bruggenbouwer tussen de zorg, de techniek en het management en als klinisch ondersteunende specialist. De eerste Biomedisch Technologen die rond 2009 in verschillende ziekenhuizen werkzaam waren, zochten elkaar steeds vaker op en deelden onderling hun kennis en ervaringen. Wat informeel begon met een club leergierige en enthousiaste professionals die zelf allemaal binnen hun eigen zorginstelling invulling gaven aan hun gezamenlijke nieuwe beroep, leidde in 2010 tot de oprichting van de Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de zorg (BMTZ), door Koen Snijders, Edger Tiemens, Tim Bost, Dirk Theunissen en Wilco Kleine.

Veel Biomedisch Technologen werkten in een zelfstandige functie die nieuw was voor hun zorginstelling. Door een beroepsvereniging op te richten wilden zij hun instellingsoverstijgende samenwerking versterken en professionaliseren. Tevens was er steeds vaker de behoefte om als beroepsgroep met één stem naar buiten te spreken. Landelijk was (en is) de toepassing van medische technologie in de zorg een hot item en omdat de Biomedisch Technologen overtuigd waren van hun aanvulling op de bestaande orde, wilden zij ook vanuit hun (nieuwe) discipline graag onderdeel zijn van deze discussie. Ook hadden de oprichters van BMTZ de behoefte om hun nieuwe beroep landelijk meer te formaliseren, omdat hun beroep nog nieuw was voor de Nederlandse zorgorganisaties,. Er moest meer duidelijkheid en uniformiteit gaan ontstaan over het functieprofiel en bijvoorbeeld de organisatorische inbedding van de Biomedische Technoloog. Landelijk moest er daarnaast volgens de initiators meer bekendheid worden gecreëerd voor de nieuwe professional. Zorginstellingen zouden zich (meer) bewust moeten gaan worden van de voordelen en meerwaarde van een Biomedisch Technoloog voor hun organisatie. Het aantal Biomedisch Technologen in Nederland moest gaan groeien, wat natuurlijk aan de andere kant ook betekende dat de studenten Biomedical Engineering op de universiteiten zich meer bewust moesten worden van hun mogelijkheden binnen de zorg. Wanneer zij namelijk beter op de hoogte zouden zijn, dan zouden zij zich meer en beter kunnen richten op dit beroepsveld, en uiteindelijk kunnen voorzien in de toenemende vraag, zo was de gedachte.

Deze doelen die rechtstreeks uit de gezamenlijke behoeftes van de eerste Biomedisch Technologen zijn ontstaan, zijn nog steeds de kernthema’s van de beroepsvereniging. Inmiddels is de organisatie steeds verder geprofessionaliseerd, heeft de Biomedisch Technoloog haar plaats in het werkveld gevonden, participeert BMTZ als een van de initiatiefnemers in het landelijke medium MT Integraal, acteert de beroepsvereniging op landelijk niveau en maakt zij daar deel uit van de gevestigde orde. De beroepsvereniging groeit nog ieder jaar, in de ziekenhuizen is er steeds meer bekendheid en in 2014 is er gestart met een postmasteropleiding die door BMTZ is ontwikkeld. Deze tweejarige postmasteropleiding, die wordt gecombineerd met een werkplek in het ziekenhuis, ondersteunt Biomedisch Technologen met vakken, projecten en coaching in hun ontwikkeling tot een zelfstandige en instellingsbrede expert.

Nieuwsbrief juli 2014

PDF-versie: Nieuwsbrief_BMTZ_jul_2014

Bijeenkomst “Implantaten de één is de ander niet”

Op woensdag 4 juni is een succesvolle bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met het KIVI met als onderwerp Implantaten. Naast medische apparatuur zijn implantaten ook een speerpunt in het Convenant. In de bijeenkomst werd duidelijk wat je als ziekenhuis of juist als fabrikant verplicht bent te doen. Vooral track & trace kwam in meerdere presentaties naar voren en werd ondersteund door een praktijkvoorbeeld uit het Amstelland Ziekenhuis. (extern@bmtz.nl)

NVZ,NFU,V&VN Congres – Convenant Medische Technologie

5 juni jongstleden hebben de NVZ, NFU & V&VN een congres georganiseerd over de implementatie van het convenant medische technologie. Naast een presentatie van het NIVEL onderzoek t.a.v. Medische Technologie waar enkele leden aan mee hebben gewerkt heeft ook de IGZ de resultaten van het toezichtproject Convenant Medische Technologie uit 2013 gepresenteerd. Beide publicaties kunnen via onze website opgeroepen worden. De conclusie van de Inspectie was dat het convenant onvoldoende bestuurlijke aandacht kreeg, helaas kon de resulterende discussie en praktijkvoorbeelden hier geen oplossingen voor aandragen. Mocht jij in jouw ziekenhuis dit wel goed georganiseerd hebben, dan nodigen we je graag uit hier op een van de volgende bijeenkomsten iets over te vertellen. (Graag horen we van je op intern@bmtz.nl).

Postmaster opleiding – aanmeldingen komen binnen

In september gaat de eerste groep biomedisch technologen starten in de postmasteropleiding die BMTZ samen met de TUe heeft ontwikkeld. Zoals bekend hebben we deze postmasteropleiding opgezet om biomedisch technologen die op de universiteiten zijn opgeleid wat extra vaardigheden, kennis en ervaring te geven, waarmee ze vervolgens klaar zijn om zelfstandig binnen een ziekenhuis een rol als generalist op het gebied van medische technologie op te pakken. Tijdens de eerste jaargang van onze nieuwe postmasteropleiding zullen we vanuit BMTZ tevens gaan starten met een kwaliteitsregister voor biomedisch technologen in de zorg. De eindcriteria die we hebben opgesteld voor de postmasteropleiding zullen we tevens als norm gaan hanteren voor het verkrijgen van een registratie als biomedisch technoloog in de zorg. Hiermee wordt de postmasteropleiding een gecertificeerd traject tot een registratie als biomedisch technoloog in de zorg, maar geven we biomedisch technologen die op een andere manier hun ervaring hebben opgedaan tevens de mogelijkheid om zich te laten registreren in het kwaliteitsregister. Binnen de postmasteropleiding is een zeer belangrijke rol weggelegd voor de opleiders. BMTZ heeft samen met de TU/e twee opleiders aangewezen die de biomedisch technologen van deze pilotgroep tijdens hun opleidingstraject actief zullen gaan coachen. Iedere kandidaat wordt gekoppeld aan één van de opleiders en zal daar dus ook veelvuldig contact mee gaan hebben. De opleiders begeleiden de kandidaten in het opstellen van hun opleidingsplan, stimuleren de kandidaten om de juiste vakken en projecten te doen tijdens het opleidingstraject en coachen de kandidaat in het uitoefenen van zijn/haar rol binnen het ziekenhuis. Opleiders worden zowel aangesteld aan de TU/e, als beoordeeld en vastgesteld door BMTZ. Met deze stap borgen wij de juiste coaching voor biomedisch technologen binnen de opleiding die een registratie in het kwaliteitsregister als een van hun doelen hebben. Wij zijn erg blij dat we jullie kunnen melden dat we voor de eerste groep Michaël Lansbergen en Maurice Janssen bereid hebben gevonden om de rol van opleider te vervullen. Michaël en Maurice zijn beiden ervaren professionals die ook zelf binnen hun eigen ziekenhuizen (respectievelijk ZGT en Orbis) de rol van coördinator medische technologie vervullen. We hebben er alle vertrouwen in dat zij de juiste begeleiding kunnen gaan bieden aan de kandidaten binnen de opleiding. Voor informatie en vragen voorzitter@bmtz.nl

Vacatures BMT!

Zoals in de header al te lezen was gaat het goed met de bekendheid van de BMT’er in Nederland. Dit uit zich nu in het aantal vacatures dat uit staat in de Nederlandse ziekenhuizen. Begin dit jaar waren er 2 vacatures in Winterswijk en Apeldoorn, nu worden er BMT’ers gevraagd in het Tergooi Ziekehuis, VieCurie en ook het Deventer Ziekenhuis. Neem eens een kijkje op de vacature pagina van de website. (secretariaat@bmtz.nl)

Werkstudent

Via Integrand komt regelmatig de vraag of BMTZ kan bemiddelen tussen een student die graag ervaring op wil doen in een ziekenhuis. Mocht je werk hebben voor een student als een stage of gewoon als (vakantie)werk laat het dan weten. (secretariaat@bmtz.nl)

Nieuwsbrief april 2014

PDF-versie: Nieuwsbrief_BMTZ_apr_2014

Postmaster opleiding voor Biomedisch Technologen in de Zorg

Op de algemene vergadering is de postmaster opleiding ruimschoots aanbod gekomen in een presentatie gehouden door Wilco. Voor nu is het goed om te weten dat we met 4 mensen in gesprek zijn voor het starten met de opleiding. De kleine startgroep is bewust om korte en snelle lijnen te kunnen behouden om in het opstartjaar eventuele kinderziektes snel te kunnen herkennen en in te kunnen grijpen. Ook de eerste lichting zal dus volledig opgeleid worden, maar hun feedback zal goed gebruikt worden om de opleiding voor hen en de toekomst helemaal compleet te maken. De presentatie van die avond en ook het opleidingsplan zijn op de website te vinden. (voorzitter@bmtz.nl)

MT integraal

Na het succes van het januari nummer met waarin het convenant breed aan bod is gekomen is in maart weer een normale editie verschenen. Vanaf dit jaar is ook BMTZ volwaardig lid van de MT Integraal en is het dus ook een verenigingsorgaan van onze vereniging. De volgende editie komt rond juni en mocht je nog een mooi project hebben afgerond of ben je bezig met het convenant en heb je daarin een goed succes behaald, schroom dan niet dit te delen met de rest van medisch technologisch Nederland. (extern@bmtz.nl)

AV 4 maart

We hadden een goede bijeenkomst bij de instrumentele dienst in het Radboud UMC in Nijmegen. In de AV zijn de huishoudelijke zaken van het afgelopen jaar en het beleid waaronder de financiën voor het komende jaar besproken en goedgekeurd. Tijdens de AV is de opleiding niet veel besproken, omdat we het tweede deel van de avond besteed hebben aan een presentatie over de opleiding. De notulen van de AV zijn meegestuurd met deze nieuwsbrief en ook de presentatie staat online. (secretariaat@bmtz.nl)

BMTZ bijeenkomst ism KIVI

Na de succesvolle “RFID toepassingen in de zorg” bijeenkomst met KIVI NIRIA, zal ook dit jaar een bijeenkomst worden georganiseerd vanuit deze twee beroepsgroepen. De bijeenkomst zal 4 juni plaatsvinden in Amersfoort. Het thema en programma zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Suggesties voor inhoud en hulp bij het organiseren van deze bijeenkomst zijn van harte welkom. (intern@bmtz.nl)

BMTZ gaat internationaal

Zin om nieuwe inspiratie op te doen en een mooie trip te maken? Edger Tiemens en Koen Snijders zijn voornemens om een internationaal congres te bezoeken op gebied van biomedische technologie in de zorg. Denk aan clinical engineering / risk management medical devices / patient safety. Het zou natuurlijk mooi zijn als we met meer BMTZ-ers op pad kunnen gaan. Zin om mee te gaan? Suggesties voor congressen? Laat het Edger of Koen weten. (intern@bmtz.nl)

Ledenactivisme

Graag willen we jullie aandacht vragen voor het organiseren van activiteiten voor BMTZ. Op korte termijn kunnen we hulp gebruiken bij het organiseren van activiteiten, waarbij de eerste in samenwerking is met het KIVI en de tweede (in augustus) samen met het bedrijf Meditain. Interesse? Alle beetjes helpen! (intern@bmtz.nl)

Gezocht: BMTZ vertegenwoordiger bij ABVZ

Het bestuur zoekt een BMTZ vertegenwoordiger bij de AVBZ (www.avbz.nl). Wie vindt het een interessante uitdaging zich te mengen in de wereld van CAO’s en veel contacten op te doen met andere beroepsverenigingen? Tijdsinvestering is beperkt, de AVBZ vergadert 4 maal per jaar. Het is de bedoeling dat telkens twee leden van BMTZ bij vergaderingen aanwezig zijn. Interesse? Neem contact op met Koen (intern@bmtz.nl)

Vacature Hogeschool Rotterdam

De Hogeschool Rotterdam (HR) is per direct op zoek naar een docent voor de opleiding Gezondheidszorgtechnologie (GZT). Meer informatie over het profiel en de functie vind je in de vacature tekst. Ben je geïnteresseerd in deze vacature schroom dan niet om contact op te nemen via de contactinformatie in de vacature. Via Edger kan je ook meer informatie krijgen, stel je vraag dan even per email naar secretariaat@bmz.nl of per telefoon. De vacature staat op de site: http://www.bmtz.nl/docentgezondheidszorgtechnologie-gztbiomedische-technologie-08-10-fte (secretariaat@bmtz.nl)

Werkstudent

Via Integrand zijn we benaderd met de vraag of wij een opdracht hebben voor een student die graag in een ziekenhuis extra ervaring wil op doen met medische techniek. Mocht je in het ziekenhuis een opdracht hebben voor een “werkstudent” met TG achtergrond laat het dan even weten, voor het ontvangen van het CV. (secretariaat@bmtz.nl)

Themabijeenkomst in ZGT Hengelo (26-9-2012)

Op 26 september is in het ZGT in Hengelo weer een themabijeenkomst geweest. De opkomst was erg goed, maar de praatjes van Pieter, Dirk en Ronald Aalbersberg (St.Elisabeth Ziekenhuis) waren dan ook erg interessant. De presentaties van de drie sprekers kan je hier nog eens rustig nalezen.
20120926 prsentatie BMTZ nascholing ZGT Hengelo (Ronald Aalbersberg)

20120926 presentatie BMTZ nascholing ZGT Hengelo (Pieter Kamp )