Nieuwsbrief april 2014

PDF-versie: Nieuwsbrief_BMTZ_apr_2014

Postmaster opleiding voor Biomedisch Technologen in de Zorg

Op de algemene vergadering is de postmaster opleiding ruimschoots aanbod gekomen in een presentatie gehouden door Wilco. Voor nu is het goed om te weten dat we met 4 mensen in gesprek zijn voor het starten met de opleiding. De kleine startgroep is bewust om korte en snelle lijnen te kunnen behouden om in het opstartjaar eventuele kinderziektes snel te kunnen herkennen en in te kunnen grijpen. Ook de eerste lichting zal dus volledig opgeleid worden, maar hun feedback zal goed gebruikt worden om de opleiding voor hen en de toekomst helemaal compleet te maken. De presentatie van die avond en ook het opleidingsplan zijn op de website te vinden. (voorzitter@bmtz.nl)

MT integraal

Na het succes van het januari nummer met waarin het convenant breed aan bod is gekomen is in maart weer een normale editie verschenen. Vanaf dit jaar is ook BMTZ volwaardig lid van de MT Integraal en is het dus ook een verenigingsorgaan van onze vereniging. De volgende editie komt rond juni en mocht je nog een mooi project hebben afgerond of ben je bezig met het convenant en heb je daarin een goed succes behaald, schroom dan niet dit te delen met de rest van medisch technologisch Nederland. (extern@bmtz.nl)

AV 4 maart

We hadden een goede bijeenkomst bij de instrumentele dienst in het Radboud UMC in Nijmegen. In de AV zijn de huishoudelijke zaken van het afgelopen jaar en het beleid waaronder de financiën voor het komende jaar besproken en goedgekeurd. Tijdens de AV is de opleiding niet veel besproken, omdat we het tweede deel van de avond besteed hebben aan een presentatie over de opleiding. De notulen van de AV zijn meegestuurd met deze nieuwsbrief en ook de presentatie staat online. (secretariaat@bmtz.nl)

BMTZ bijeenkomst ism KIVI

Na de succesvolle “RFID toepassingen in de zorg” bijeenkomst met KIVI NIRIA, zal ook dit jaar een bijeenkomst worden georganiseerd vanuit deze twee beroepsgroepen. De bijeenkomst zal 4 juni plaatsvinden in Amersfoort. Het thema en programma zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Suggesties voor inhoud en hulp bij het organiseren van deze bijeenkomst zijn van harte welkom. (intern@bmtz.nl)

BMTZ gaat internationaal

Zin om nieuwe inspiratie op te doen en een mooie trip te maken? Edger Tiemens en Koen Snijders zijn voornemens om een internationaal congres te bezoeken op gebied van biomedische technologie in de zorg. Denk aan clinical engineering / risk management medical devices / patient safety. Het zou natuurlijk mooi zijn als we met meer BMTZ-ers op pad kunnen gaan. Zin om mee te gaan? Suggesties voor congressen? Laat het Edger of Koen weten. (intern@bmtz.nl)

Ledenactivisme

Graag willen we jullie aandacht vragen voor het organiseren van activiteiten voor BMTZ. Op korte termijn kunnen we hulp gebruiken bij het organiseren van activiteiten, waarbij de eerste in samenwerking is met het KIVI en de tweede (in augustus) samen met het bedrijf Meditain. Interesse? Alle beetjes helpen! (intern@bmtz.nl)

Gezocht: BMTZ vertegenwoordiger bij ABVZ

Het bestuur zoekt een BMTZ vertegenwoordiger bij de AVBZ (www.avbz.nl). Wie vindt het een interessante uitdaging zich te mengen in de wereld van CAO’s en veel contacten op te doen met andere beroepsverenigingen? Tijdsinvestering is beperkt, de AVBZ vergadert 4 maal per jaar. Het is de bedoeling dat telkens twee leden van BMTZ bij vergaderingen aanwezig zijn. Interesse? Neem contact op met Koen (intern@bmtz.nl)

Vacature Hogeschool Rotterdam

De Hogeschool Rotterdam (HR) is per direct op zoek naar een docent voor de opleiding Gezondheidszorgtechnologie (GZT). Meer informatie over het profiel en de functie vind je in de vacature tekst. Ben je geïnteresseerd in deze vacature schroom dan niet om contact op te nemen via de contactinformatie in de vacature. Via Edger kan je ook meer informatie krijgen, stel je vraag dan even per email naar secretariaat@bmz.nl of per telefoon. De vacature staat op de site: http://www.bmtz.nl/docentgezondheidszorgtechnologie-gztbiomedische-technologie-08-10-fte (secretariaat@bmtz.nl)

Werkstudent

Via Integrand zijn we benaderd met de vraag of wij een opdracht hebben voor een student die graag in een ziekenhuis extra ervaring wil op doen met medische techniek. Mocht je in het ziekenhuis een opdracht hebben voor een “werkstudent” met TG achtergrond laat het dan even weten, voor het ontvangen van het CV. (secretariaat@bmtz.nl)

Specialisten nemen verantwoordelijkheid voor veilig gebruik van apparatuur

Medisch specialisten zijn voor een veilige uitoefening van hun vak in toenemende mate afhankelijk van goed functionerende medische apparatuur. Een verantwoorde aanschaf, implementatie en gebruik van medische apparatuur is daarom cruciaal voor de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. De leidraad ‘Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur’ helpt specialisten en instellingen om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit sluit aan bij het onderzoek dat het RIVM momenteel uitvoert naar het gebruik van complexe medische technologie in ziekenhuizen.

lees verder

Omgang met complexe medische technologie nog niet uniform

Het RIVM heeft in opdracht van IGZ en VWS onderzoek gedaan naar de borging van het veilige gebruik van complexe medische technologie in ziekenhuizen. Het gebruik van deze medische technologie in de zorg neemt toe. Steeds vaker worden bijvoorbeeld operatierobots ingezet en kunnen hartkleppen via de lies worden geïmplanteerd. Er is echter nog geen uniforme aanpak voor de borging in de verschillende ziekenhuizen en binnen de verschillende beroepsgroepen.

lees verder

Nieuwsbrief februari 2014

PDF-versie: Nieuwsbrief_BMTZ_feb_2014

Postmaster opleiding voor Biomedisch Technologen in de Zorg

De vakkenlijst heeft nu zijn definitieve status bereikt, het opleidingsplan is samen met SMPE/e vastgesteld en ook potentiële opleiders zijn benaderd. Nog deze maand (februari) zal er een overleg plaatsvinden met de potentiële opleiders, waarna we daadwerkelijk kandidaten en hun ziekenhuizen kunnen benaderen, voor het maken van afspraken voor de start van de opleiding. Als startdatum voor de eerste lichting hebben we 1 september 2014 vastgesteld. Het plan is nog steeds om met een kleine groep vanuit BMTZ als eerste lichting te gaan starten en nog geen externe communicatie te doen voorafgaand aan de start van de opleiding. Wanneer de start met een eerste lichting een succes is, dan kan er worden opgeschaald en kunnen we ook breder naar buiten toe communiceren. Wilco heeft de coördinatie op dit onderwerp (voorzitter@bmtz.nl), maar ook Koen, Dirk, en Edger zijn sterk betrokken. Wanneer je vragen of suggesties hebt voor de opleiding, neem dan even met één van hun contact op!

MT integraal en convenant

In januari was het dan zover, een thema nummer over het convenant veilige toepassing van medische technologie. Getracht is een set best practices samen te stellen en die te delen, met als motto: waarom moet ieder ziekenhuis het wiel opnieuw uitvinden? Koen en Dirk hebben hier hard aan gewerkt en niet zonder resultaat. Mocht je nog een best practice hebben of gewoon een ander interessant verhaal over een bestaande of nieuwe techniek in je ziekenhuis of heb je een proces zo geoptimaliseerd dat je er trots op bent, schroom dan niet om een stukje aan te leveren voor de volgende editie en laat zien waarom een BMT’er een meerwaarde is in een ziekenhuis. Dirk heeft binnen het bestuur MT integraal in zijn portefeuille, dus mocht je hier meer over willen weten, laat het hem dan weten (extern@bmtz.nl)

QMiddag

Op woensdag 30 januari heeft er een Qmiddag plaatsgevonden in Eindhoven. De Qmiddag is de scholingsbijeenkomst vanuit de studenten QME en QMI in Eindhoven. Om eens goed met elkaar kennis te maken is er een middag georganiseerd niet alleen met QMI en QME, maar ook in samenwerking met BMTZ en de NVKF. De dag stond in het teken van de werkzaamheden van de verschillende disciplines op de afdeling radiologie, vooral gefocust op de komst van een nieuwe MRI. Vanuit elke beroepsgroep is er een spreker aan het woord geweest en aan het einde hebben we nog een discussie gehad. Het was erg interessant om te zien hoe de verschillende disciplines aankijken tegen hetzelfde onderwerp. Het was een geslaagde bijeenkomst. Vragen naar aanleiding van deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Jolanda (penningmeester@bmtz.nl)

Informeel uitje

Op 13 december afgelopen jaar hebben we het BMTZ jaar informeel afgesloten met een diner en een bezoek aan het werftheater. Tijdens de borrel en het eten kon er even bijgepraat worden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Zoals inmiddels traditie is geworden zijn we naar een voorstelling van het werftheater geweest, waar we ook de avond met een borrel hebben afgesloten. Mocht je nog goede ideeën hebben voor het informele uitje van 2014, laat het dan weten aan Jolanda (penningmeester@bmtz.nl)!

LinkedIn en Website

Er is al geruime tijd een website en daar hebben we vorig jaar een LinkedIn pagina aan toegevoegd. De besloten groep op Linkedin is er voor het delen van informatie of voor het stellen van vragen aan overige leden. Het is mogelijk om de email instellingen van je profiel zo aan te passen dat je meldingen ontvangt wanneer er op de groep iets veranderd. Aan onze eigen website wordt ook hard gewerkt. Om de professionalisering van BMTZ door te zetten hebben we een websitebouwer gevraagd de site onder handen te nemen en we verwachten de nieuwe site in februari opgeleverd te krijgen. Als we alle informatie die we graag willen delen hebben verwerkt zal de site dus ergens in februari de lucht in gaan! Dirk (extern@bmtz.nl) beheert de linkedin pagina en Edger (secretariaat@bmtz.nl) en Jolanda (penningmeester@bmtz.nl) zijn druk bezig met de inrichting van de nieuwe website.

Ledenactivisme

Graag willen we jullie aandacht vragen voor het organiseren van activiteiten voor BMTZ. Een lijst met klussen is al eens verstrekt, mocht je dus zin en tijd hebben om ons te helpen bij het beter maken van BMTZ laat het dan vooral weten. Mogelijkerwijs benaderen we je binnenkort persoonlijk om te vragen of je een activiteit zou willen op pakken. Mocht je zelf ideeën hebben, en/of graag iets bij willen dragen, laat het dan weten op secretariaat@bmtz.nl.

Oproep van Integrand Twente

Heeft uw bedrijf behoefte aan een universitaire stagiaire? Of heeft u een probleem dat het best zou kunnen worden opgelost door een student? Daar kunnen wij, Integrand, u bij daarbij helpen. Integrand is een non-profit organisatie voor en door studenten met als voornamelijk doel zoveel mogelijk medestudenten te helpen aan een leuke stage. We zijn niet alleen gevestigd in Enschede, maar in elke studentenstad en hebben dus een nationale dekking. We werken op een no-cure-no-profit basis en hebben studenten van elke type studie in ons bestand. Wij gaan actief op zoek voor het bedrijf naar het gewenste profiel van een student, zodat stageplaatsen snel en goed vervuld worden. Momenteel hebben we veel Biomedische Bachelor en Master studenten, die hun bachelor/master opdracht graag extern zouden willen vervullen. Helaas, hebben wij voor dit type studenten nog geen leuke bedrijven of opdrachten. Dus zou u een keer samen willen doornemen wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen dan kunt u ons via de mail bereiken op twente@integrand.nl of telefonisch: 053 489 39 09

Veilig werken met medische technologie is opdracht van het hele ziekenhuis

Veilig werken met medische technologie is opdracht van het hele ziekenhuis
Ziekenhuizen maken steeds meer werk van de veilige toepassing van medische technologie. Maar vaak zijn dit initiatieven van afdelingen, die kunnen stranden op knelpunten of lacunes in de samenwerking met andere afdelingen. Veilige toepassing van medische technologie vereist een ziekenhuisbrede inspanning.

Lees verder

 

Onderhandelingen cao umc afgebroken

Update Nieuwsbericht: Nieuwsbericht onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra en AHG 2011-2013.

 

Onderhandelingen cao umc afgebroken Abvakabo FNV, AC/FBZ, CMHF en CNV Publieke Zaak zijn geschokt en verbijsterd over de opstelling van de NFU bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao umc. De bonden hebben op 10 juni een aantal stappen gezet richting de werkgever om te komen tot een evenwichtig pakket arbeidsvoorwaarden. In ruil daarvoor wilden de bonden een salarisstijging die recht doet aan de positie van de werknemers binnen de umc’s, per 1 april 2013. Dat was immers de datum dat de cao afliep. De NFU bood op 10 juni 0,75% per 1 oktober 2013 en 1% per 1 oktober 2014. Op 12 juni wilde de NFU geen enkele stap richting de inzet van de bonden doen en wilde het loonbod dat 10 juni was gedaan, niet verhogen. Dat vinden wij geen onderhandelen. Dat is alleen maar nemen, en niet geven. Daarom zijn de bonden direct opgestapt toen de NFU aangaf het loonbod niet te verhogen.

Brigitte Sprokholt en Maaike Langerak, onderhandelaars AC/FBZ

Elise Merlijn en Wilma Peters, onderhandelaars Abvakabo FNV

Aaldert Mellema en Janny van den Doel, onderhandelaars CNV Publieke Zaak

Dick Hamaker en Rolf de Wilde, onderhandelaars CMHF

Onderhandelingen cao umc afgebroken

Update Nieuwsbericht: Nieuwsbericht onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra en AHG 2011-2013.

 

Onderhandelingen cao umc afgebroken Abvakabo FNV, AC/FBZ, CMHF en CNV Publieke Zaak zijn geschokt en verbijsterd over de opstelling van de NFU bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao umc. De bonden hebben op 10 juni een aantal stappen gezet richting de werkgever om te komen tot een evenwichtig pakket arbeidsvoorwaarden. In ruil daarvoor wilden de bonden een salarisstijging die recht doet aan de positie van de werknemers binnen de umc’s, per 1 april 2013. Dat was immers de datum dat de cao afliep. De NFU bood op 10 juni 0,75% per 1 oktober 2013 en 1% per 1 oktober 2014. Op 12 juni wilde de NFU geen enkele stap richting de inzet van de bonden doen en wilde het loonbod dat 10 juni was gedaan, niet verhogen. Dat vinden wij geen onderhandelen. Dat is alleen maar nemen, en niet geven. Daarom zijn de bonden direct opgestapt toen de NFU aangaf het loonbod niet te verhogen.

Brigitte Sprokholt en Maaike Langerak, onderhandelaars AC/FBZ

Elise Merlijn en Wilma Peters, onderhandelaars Abvakabo FNV

Aaldert Mellema en Janny van den Doel, onderhandelaars CNV Publieke Zaak

Dick Hamaker en Rolf de Wilde, onderhandelaars CMHF

FBZ tegen nullijn in de zorg

Een van de kabinetsmaatregelen om het begrotingstekort terug te dringen, is het hanteren van de nullijn in de zorg. Voor de FBZ is deze maatregel onacceptabel.

 

Het kabinet gaat in 2014 zo’n 4,5 miljard euro extra bezuinigen. Een deel van dit bedrag wil het kabinet halen uit de zorg, door in deze sector gedurende twee tot drie jaar de nullijn te hanteren. Dit moet een bedrag van 1 miljard euro opleveren.

OVA-convenant

Sinds 1999 geldt in de zorgsector het zogeheten OVA-convenant (bijdrage Overheid in de Arbeidskostenontwikkeling). In het convenant is de vrijheid van onderhandelen van werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder de FBZ, vastgelegd. Ook is in het OVA-convenant opgenomen hoe de personele kosten in de tarieven door de overheid jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van CPB-ramingen.

Mede door dit convenant is het kabinet juridisch niet in de positie een nullijn in de zorg af te dwingen.

 

Cao-overleg wordt lege huls

Los van het OVA-convenant betekent het hanteren van de nullijn dat het kabinet hiermee de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers volkomen uitholt. Over 0% inkomensstijging valt simpelweg niet te onderhandelen. Dat heeft de FBZ ook al aangegeven in haar reactie op het regeerakkoord. De FBZ beseft dat bezuinigingen in de zorg onvermijdelijk zijn, maar is zeer kritisch over de manier waarop er bezuinigd wordt. Het bevriezen van de lonen in de zorg betekent nog een extra aanslag op het besteedbaar inkomen, zeker omdat de inflatie wel blijft stijgen. Wat dus in feite een inkomensachteruitgang betekent. Voor de FBZ, die zich al vele jaren inzet voor een fatsoenlijke inkomensontwikkeling voor professionals in de zorg, zijn de plannen van het kabinet dan ook onacceptabel.

 

 

Utrecht, 11 maart 2013

Download origineel: fbz tegen nullijn in de zorg.11 maart 2013

Themabijeenkomst in ZGT Hengelo (26-9-2012)

Op 26 september is in het ZGT in Hengelo weer een themabijeenkomst geweest. De opkomst was erg goed, maar de praatjes van Pieter, Dirk en Ronald Aalbersberg (St.Elisabeth Ziekenhuis) waren dan ook erg interessant. De presentaties van de drie sprekers kan je hier nog eens rustig nalezen.
20120926 prsentatie BMTZ nascholing ZGT Hengelo (Ronald Aalbersberg)

20120926 presentatie BMTZ nascholing ZGT Hengelo (Pieter Kamp )

Nieuwe website online

Nog op de valreep in mei is de nieuwe website van BMTZ gelanceerd! De oude website was al een tijdje aan een update toe en deze kunnen we nu dus presenteren! Wij zullen de site gebruiken om informatie over BMTZ en het werkveld van de BMT’er te geven. Verder zullen t.z.t. publicaties en dergelijke online komen. Als er in de toekomst vernieuwingen of bijvoorbeeld nieuwe functionaliteiten toegevoegd worden zullen wij Twitter en deze site een update geven.