Convenant “veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis”

NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN) willen met deze gezamenlijke afspraken hun verantwoordelijkheid nemen voor bevordering van de veiligheid van medische technologie. Het convenant is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen uit het veld, waaronder BMTZ. De IGZ zal erop toezien dat gemaakte afspraken in het convenant ook worden nagekomen. Klik hier voor de volledige versie.

Expertgroep medische technologie brengt adviesrapport uit aan minister van VWS: menselijk handelen grootste risico bij inzet technologie

De expertgroep medische technologie, aangesteld door het ministerie van VWS, heeft gekeken naar de vijf meest risicovolle toepassingen van medische technologie: actieve implantaten, in-vitro diagnostica, disposables en chirurgisch instrumentarium, elektromechanische hulpmiddelen en thuiszorgtechnologie. Hierbij zijn alle betrokken veldpartijen, waaronder BMTZ, gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren. Een belangrijke constatering is dat een groot deel van de gevonden risico’s niet zozeer door de technologie zelf wordt veroorzaakt, maar voortvloeit uit onzorgvuldigheden in het gebruik of de toepassing van de techniek. Ook blijkt dat volledigheid, transparantie en toegankelijkheid van de informatie over incidenten te wensen overlaat. De expertgroep pleit voor het aanstellen van een coördinator medische technologie in zorginstellingen. Deze coördinator fungeert als verbindende factor tussen de verschillende betrokken partijen bij de investering, introductie en toepassing van medische technologie. Het volledige rapport is hier te vinden.

11 november 2011 – Congres: Dynamiek in ritmiek: technologische en farmaceutische ontwikkelingen in de neurologische praktijk

Op vrijdag 11 november organiseert de de www.hoytemastichting.nl mede een congres Dynamiek in ritmiek: technologische en farmaceutische ontwikkelingen in de neurologische praktijk. De BMT-ers behoren ook tot de doelgroepen, evenals de BMT-ers in opleiding. Wij willen het congres graag digitaal onder de aandacht brengen bij deze beroepsgroep. Voor informatie kun je op de volgende link klikken http://www.hoytemastichting.nl/cursusaanbod/symposium_11-11-11.docx

29 september – Avond-cafe KIVI NIRIA Afdeling BMT i.s.m. WISE

In de grote zaal van de kennispoort op de TU/e campus in Eindhoven zal op 29 september 2011 een bijeenkomst plaatsvinden met verschillende sprekers. Het is een prima netwerkmoment voor de BMTZ’er. De sprekers zijn:
  • Roel Fonville (zelfstandig adviseur en kartrekker TU/e onderzoeksthema Health, voorzitter Holland Health Tech, lid Raad van Advies Canisius Wilhelmina Ziekenhuis,)
  • Carla Koen (hoogleraar Technology Management and Entrepreneurship aan TiasNimbas Business School, Tilburg; tevens academisch directeur European Institute for Business Innovation and Entrepreneurship EIBIE).
  • Eline van Beest (oprichter en mede-directeur startup TUDelft: NightBalance ontwikkelt producten die mensen ondersteunen bij slaappositietherapie)

Health and Technology Congres

Op dinsdag 13 en woensdag 14 september vindt in het congrescentrum Papendal in Arnhem het HAT-congres plaats. “Health & Technology is het platform voor alle betrokken geledingen in het medisch technologisch spectrum om kennis op te doen, het netwerk te versterken en competenties te tonen in relatie tot de ontwikkeling van innovatieve medical devices”. Kijk op de site http://www.hat-congres.nl voor meer informatie.

Voorzitter expertgroep medische technologie pleit voor meer ingenieurs in zorginstellingen, om toepassing medische technologie te verbeteren

Hoogleraar Prof. dr. ir. G.J. Verkerke, voorzitter van de expertgroep Medische Technologie, pleit in het radio 1 programma ‘KRO’s Goedemorgen Nederland’ voor meer ingenieurs in zorginstellingen. Het interview werd opgenomen naar aanleiding van de publicatie van het rapport ‘ Medische Technologie at risk’. Beluister het volledige interview via deze link naar de site van Radio 1.

Themabijeenkomst Mensen en Middelen (23-08-2011)

Op dinsdag 23 augustus vond de tweede in een reeks van themabijeenkomsten plaats. Onder de noemer prestaties en verbetermogelijkheden rondom medische technologie werd het thema “Mensen en Middelen” besproken.

De bijeenkomst bij KPMG in Amstelveen werd geopend door Han Zuidinga. Na een inleiding in de ingewikkelde organisatiestructuur en de organisatie van KPMG door Han, heeft Wilco namens het bestuur een woordje gedaan.

Erika heeft vervolgens een interactieve workshop georganiseerd om onszelf beter te leren kennen om uiteindelijk de mensen rondom medische technologie efficienter te kunnen laten werken, door ze te laten doen wat ze leuk vinden.

BMTZ-bijscholing op 23-08 om 18:00 uur

Dinsdag 23 augustus is er weer een BMTZ-bijscholing. De locatie is nog niet bekend, maar noteer het alvast in je agenda. Mocht je een bijdrage willen leveren aan deze bijeenkomst stuur dan een mail naar Koen (intern@bmtz.nl). Erika Meijer zal een workshop geven omtrent de attitude van de Biomedisch Technoloog,

Informatie bijeenkomst 26 april “besturing en organisatie”

Dinsdag 26 april zal de eerste bijeenkomst met een thema plaatsvinden. In het Deventer Ziekenhuis zal rond 18.00 uur de aftrap gegeven worden met een presentatie van de organisatie over “besturing en organisatie”. Daarna zullen verschillende sprekers aan het woord komen die hun visie op het onderwerp zullen geven.