Call Postmaster opleiding 2017

L.S.

 

Medische technologie is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Er worden steeds complexere technologieën toegepast en de patiëntenzorg wordt steeds afhankelijker van deze technologie. Voor ziekenhuizen is het daarom van essentieel belang dat kwaliteitsborging van medische technologie op orde is en dat een systeem van risicomanagement geïmplementeerd wordt om ziekenhuisbrede risico’s op dit gebied te blijven beheersen.

 

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) verzorgt in samenwerking met de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) sinds 2014 een tweejarige post-master ontwerpersopleiding genaamd Qualified Medical Engineer, track Clinical Engineering (QME-CE). Deze postmasteropleiding is ontwikkeld voor academisch opgeleide biomedisch technologen (en soortgelijke professionals) en leidt hen op om de functies van procesverbeteraar, risicomanager en/of coördinator op het gebied van medische technologie zelfstandig in te kunnen vullen.

 

De aanpak bij deze opleiding is ‘hospital-based and university-managed’. De opleiding is gekoppeld aan een arbeidsplaats in het ziekenhuis en voorziet, naast een inhoudelijke verdieping middels vakken, ook in de toepassing van deze kennis en in de ontwikkeling van extra vaardigheden middels projecten in de zorginstelling. Tijdens de opleiding wordt de trainee actief gecoacht in zijn persoonlijke ontwikkeling en in de uitoefening van zijn of haarfunctie.

 

SMPE/e is bezig om voor de jaargang 2018 een nieuwe groep van zorginstellingen samen te stellen die belangstelling hebben om in deze opleiding te participeren. De randvoorwaarden tot deelname op organisatorisch en financieel gebied zijn in de bijgevoegde managementsamenvatting te vinden (bijlage I). Een uitgebreidere beschrijving van de opleidingsopzet is als bijlage II bijgesloten.

 

De opleidingsplaats in uw instelling kan ofwel ingevuld worden door een extern geworven kandidaat ofwel door een kandidaat die reeds bij uw instelling werkzaam is als biomedisch technoloog (of soortgelijke professional) en voor wie de opleiding een goede ontwikkelingsstap kan zijn. Bij extern geworven kandidaten is uw instelling uiteraard volop betrokken bij de werving. De eindbeslissing over het aanbieden van de plaats aan een kandidaat ligt bij uw instelling.

 

Indien uw zorginstelling belangstelling heeft voor een opleidingsplaats, ontvangen wij gaarne een schriftelijke of e-mail bevestiging hiervan vóór 1 juni 2017. Onderdeel van deze aanvraag voor deelname is een korte omschrijving (1 à 2 A4) van de beoogde functie van de trainee, de projecten in uw instelling waar de trainee tijdens de opleiding bij zou kunnen worden betrokken en de bijbehorende opleidingsomgeving. Deze lichting van de opleiding zal op 1 februari 2018 van start gaan.

 

Uiteraard zijn wij bereid om de inbedding van deze opleiding in uw zorginstelling in de komende maanden samen met u te onderzoeken. Hiervoor verzoeken wij u om in contact te treden met de opleidingsmanager.

 

Mede namens de beroepsvereniging van Biomedisch Technologen in de zorg.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ward Cottaar

 

prof.dr.ir. E.J.E.(Ward) Cottaar
Directeur SAI-DTI SMPE/e

 

17-006_QME-CE Brief Zorginstellingen

17-006_QME-CE bijlage1 Management Samenvatting

17-006_QME-CE bijlage 2

17-006_QME-CE bijlage 3 BMTZ Taakprofiel Biomedisch Technoloog in de Zorg – jan 2016_BMTZFormat

17-006_QME-CE bijlage 4 QMEceArtikielMTIntegraal0415