Convenant “veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis”

NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN) willen met deze gezamenlijke afspraken hun verantwoordelijkheid nemen voor bevordering van de veiligheid van medische technologie. Het convenant is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen uit het veld, waaronder BMTZ. De IGZ zal erop toezien dat gemaakte afspraken in het convenant ook worden nagekomen. Klik hier voor de volledige versie.