Beroepsprofiel

De BMT'er is...

De biomedisch technoloog in de zorg is een organisatiebrede technisch specialist (WO) die op basis van een grondig overzicht over en inzicht in technologisch gerelateerde processen in de zorg, verantwoordelijk is voor het ontwerpen en de continue optimalisatie hiervan in termen van effectiviteit, efficiëntie en veiligheid. De professional legt hierover verantwoording af aan de directie en geeft vanuit zijn verantwoordelijkheid gevraagd en ongevraagd advies over het organisatiebeleid.

De biomedisch technoloog in de zorg kenmerkt zich door zijn focus op de procesbenadering. Deze procesbenadering gebruikt hij/zij om de ziekenhuisbrede inzet van (medische) technologie te optimaliseren en de veilige toepassing hiervan te borgen. Afhankelijk van de organisatie richt de biomedisch technoloog zich als klinisch ondersteunende specialist op (onderdelen van) het interactiegebied tussen de medische technologie-, zorg- en bedrijfskundige processen.

De biomedisch technoloog in de zorg kan zich specialiseren in:

  • Medische technologie
  • Infrastructuur
  • Informatie technologie
  • Logistiek