Opleiding

Post-master

De basisopleiding voor een biomedisch technoloog in de zorg is de master Biomedical Engineering (academisch), aangevuld met een post-master opleiding. De beroepsvereniging voor biomedisch technologen in de zorg (BMTZ) stelt de eindcriteria van deze opleiding vast, bewaakt de kwaliteit en draagt zorg voor accreditatie en registratie van biomedisch technologen in de zorg.

De post-master opleiding is een vervolgopleiding voor biomedisch technologen die de ambitie hebben om – op meer senior level – binnen een zorginstelling te werken als een ‘breed georiënteerde technisch specialist en procesdeskundige’. Behoefte aan deze professionals in Nederland is in 2011 benadrukt door de expertgroep medisch technologie. Daaropvolgend heeft VWS in 2012 een rapport laten opstellen waarin een dergelijke rol werd beschreven als coördinator medische technologie.

De tweejarige post-masteropleiding is een opleiding op basis van ‘learning on the job’. De biomedisch technoloog doet kennis op en leert vaardigheden aan uit een van de vier pijlers (organisatie, optimalisatie, sturing en systeem), om deze vervolgens in diverse projecten in de praktijk te brengen. Hierbij is de juiste attitude een belangrijke succesfactor.

Opzet post-master opleiding BMTZ

Opzet post-master opleiding BMTZ

Deze post-master opleiding kent verschillende specialisatie richtingen zoals:

  • Medische Technologie
  • Infrastructuur
  • Informatie Technologie
  • Logistiek

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) en de Universiteit Twente bieden enkele van deze post-master ontwerpersopleidingen (PDEng) aan. Voor meer informatie zie ook.


Vooropleiding

De vooropleiding voor een biomedisch technoloog in de zorg is een universitaire master Biomedical Engineering (academisch). Verschillende universiteiten bieden een opleiding tot Biomedisch Technoloog aan waarbij zowel de bachelor/master combinaties worden aangeboden als in enkele gevallen alleen een master Biomedical Engineering. De diverse opleidingen richting zich op verschillende disciplines binnen het vakgebied biomedische technologie en hebben dan ook een eigen insteek in het aangeboden onderwijs en onderzoek. Dit om aan te sluiten bij de verschillende posities, zoals bijvoorbeeld de zorgsector, onderzoek of productontwikkeling, waar een Biomedisch Technoloog terecht kan komen. Kijk op de verschillende websites om uit te vinden hoe de opleidingen zijn ingericht in bijvoorbeeld Eindhoven, Enschede, Groningen, Delft of Gent (BE).

Universiteit Twente
Technische Universiteit Eindhoven
Rijksuniversiteit Groningen
Technische Universiteit Delft
Universiteit Gent

Deze vooropleiding wordt aangevuld met een post-master opleiding. Academisch opgeleide ingenieurs met een andere vooropleiding kunnen, na aangetoonde geschiktheid, deze post-master opleiding ook volgen. De beroepsvereniging voor biomedisch technologen in de zorg (BMTZ) bewaakt de kwaliteit van de opleiding en draagt zorg voor accreditatie en registratie van biomedisch technologen in de zorg.