Werkveld

Het werkveld van de BMT'er...

Het werkveld van de Biomedisch Technoloog (BMT) is divers. Heel divers zelfs, maar in essentie komt het neer op de implementatie, ontwikkeling en/of het beheer van een kwalitatieve, veilige en optimale inzet van medische technologie in de patientenzorg.

Veel zorginstellingen hebben dan ook een eigen invulling gegeven aan de functie van de Biomedisch Technoloog en de daarbijbehorende taken. Zo zijn er Biomedisch Technologen die ziekenhuisbreed zijn gepositioneerd als coördinator medische technologie en werken aan de optimalisatie van het medisch technologie proces binnen het ziekenhuis. Anderen zijn werkzaam op bijvoorbeeld een operatie of radiologie afdeling waar zij bezig zijn met het optimaliseren van producten om beter aan te sluiten bij de wensen van de medisch specialisten. Zo zijn alle BMT’ers betrokken bij de levenscyclus van medische technologie welke loopt van aanschaf, ingebruikname tot gebruik, onderhoud en beheer naar uiteindelijk afvoer uit het ziekenhuis.

Veel Biomedisch Technologen zijn nauw betrokken bij de afdelingen Klinische Fysica en Medisch Instrumentele Techniek. De een heeft iets meer een bedrijfskundige insteek dan de ander, welke misschien iets meer technisch georiënteerd aan het werk is. Samen proberen zij met hun multidisciplinaire procesaanpak de medisch technische problemen in het ziekenhuis integraal te benaderen. De Biomedische Technoloog benadert het volledige systeem en dat houdt dus nooit op bij de deur van één enkele afdeling.