Eerste geregistreerde BMT’ers op SMPE/e event 4 november 2016

Op vrijdag 4 november 2016 zullen de eerste 3 kandidaten van het nieuwe poster-master traject
Qualified Medical Engineer, Clinical Engineering hun diploma ontvangen en geregistreerd
worden in het Beroepsregister voor Biomedisch Technologen in de Zorg.

De opleiding voorziet in de toenemende behoefte aan organisatie-breed functionerende procesverbeteraars,
risicomanagers en coördinatoren op het gebied van medische technologie. De opleiding komt hiermee ook
tegemoet aan de richtlijnen vanuit de overheid en de verschillende beroepsgroepen in de zorg! De kandidaten
zijn onderdeel van een groep van liefst 13 professionals die voor het eerst ingeschreven gaan worden in het
nieuwe Beroepsregister voor Biomedisch Technologen in de Zorg.

 

Dagprogramma:

14.30 uur Ontvangst met koffie/thee
15.00 uur Opening prof.dr.ir. Ward Cottaar, directeur SMPE/e
15.10 uur Diploma-uitreiking Clinical Informatics (CI)
16.00 uur Diploma-uitreiking Qualified Medical Engineer (QME)
16.20 uur pauze
16.45 uur Gastlezing: convenant “Veilige Toepassing Medische Technologie” verzorgd door
 René Drost (NAMCO, Healthcare Executive, Projectleider Convenant Medische Technologie)
 Jan Jaap Baalbergen (Manager Instrumentele Zaken, LUMC, Leiden)
17.30 uur Diploma-uitreiking QME track Clinical Engineering (QME-CE)
17.45 uur Beroepsvereniging Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ)
18.00 uur Feestelijke afsluiting
Borrel & klein buffet in de lounge bij de collegezaal