Kivi: RBT symposium Medische Technologie en Risicobeheer op 9 september a.s.

09sep2015

From 15.30 until 21.00

At UMC Utrecht,

Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) 
Afdeling RisicoBeheer en Techniek in samenwerking met de Afdeling Biomedische Technologie  

Medische Technologie en Risicobeheer

Datum: woensdag 9 september 2015
Tijd: 15.30 - 21.00 uur 
Locatie: UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

De Afdeling RisicoBeheer en Techniek houdt op 9 september 2015 een symposium over risicobeheer en medische apparatuur. Aan de orde komen technische vraagstukken bij het testen van prototypen van nieuwe apparaten. Is de certificering momenteel afdoende geregeld? Zijn de voorschriften voor gebruik in ziekenhuizen wel doelmatig? Waar ligt de verantwoordelijkheid van de ontwerpende ingenieur in de ontwikkelingsfase en daarna? 

Niet onbelangrijk is de ethische dimensie. Hoe ligt de relatie tussen technologische ontwikkeling en heersende moraal? Moet de impliciete moraal die bij veel medisch ingrijpen aan de orde komt expliciet worden gemaakt? Hoe moet de ingenieur op verantwoorde wijze te werk gaan bij de inzet van zijn technische creativiteit wanneer hij werkt aan ontwerpen en bouwen van de prototypes?

Tijdens het symposium is veel ruimte voor discussie. Er komen belangrijke vraagpunten aan de orde, waarover deelnemers hun stem kunnen uitbrengen.

Programma
15.30 uur Ontvangst deelnemers 

16.00 uur Welkom door de voorzitter RBT en overdracht naar de Dagvoorzitter: prof. dr. J.C.M. van Eijndhoven
Josee van Eijndhoven vervulde vele maatschappelijke functies. Haar belangrijkste aandachtsgebied is duurzaamheid en maatschappelijk duurzaam besturen en ondernemen. Zij is lid van de Afdeling RisicoBeheer en Techniek van hetKIVI.

16.15 uur Korte kennismaking met het UMC Utrecht 

16.30 uur Medische apparatuur een categorie met bijzondere risico’s? Inleiders: dr. ir. T.J.C. Faes en dr. ir. J.P. van Loon
Theo Faes is bij het VUmc te Amsterdam verantwoordelijk voor het opleiden van mensen met een fysische/medische technologische signatuur. Zijn belangrijkste aandachtsgebied is de toepassing van de technologie in de medische wetenschap.
Jan-Paul van Loon is senior consultant bij Qserve Consultancy. Hij houdt zich bezig met kwaliteitsverbetering van medische apparatuur, begeleid certificerende instanties en heeft verscheidene patenten op zijn naam staan.

17.00 uur Infuustechnologie en beheersing risico’s bij toepassing. Inleiders: dr. A.M.D.E. Timmerman en een UMC collega 
Annemoon Timmerman is Staffunctionaris Patiëntveiligheid en Klinische Fysica bij het UMC Utrecht (Patient Safety and Clinical Physics Officer). Zij houdt zich bezig met onderzoek naar de effecten van meervoudige infusiesystemen bij patiënten. Zij maakt deel uit van een multi-disciplinair team van artsen, verpleegkundigen, natuurwetenschappers en ingenieurs. 

17.30 uur Netwerken (broodjes en bijlagen)

18.30 uur Van ethisch dilemma naar ethisch ontwerp: over labs-on-a-chip, health apps, en de ethiek van medische technologie. Inleider: prof. dr. ir. P.P.C.C. Verbeek
Peter-Paul Verbeek (1970) is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en voorzitter van de Vakgroep Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Hij bestudeert in het bijzonder de geschiedenis en de filosofie van wetenschap en techniek. Hij doet filosofisch onderzoek naar de vervagende grens tussen mens en techniek.

19.00 uur Forumdiscussie onderling en met de toehoorders

20.00 uur Slotconclusie door de voorzitter en sluiting

20.00 - 21.00 uur Napraten en netwerken (met hapje, frisdrankje en koffie)

Kosten 
Leden van RBT en BMT € 15,-, anderen € 50,- *). Bij vooruitbetaling te voldoen op rekening NL68ABNA0472025295 t.n.v. KIVI Afdeling RBT.
*) KIVI leden wordt aangeraden zich aan te melden als lid RBT
Neemt u deel aan de (in een later stadium te convoceren) RBT-werkgroepvergaderingen die op 9 september a.s. vóór het symposium zullen plaatsvinden, dan bent u vrijgesteld van kosten voor het symposium.
De kosten zijn ook verschuldigd als een aanmelding niet voor 1 september 2015 is geannuleerd.

Aanmelden en informatie
Aanmelden via de website https://afdelingen.kivi.nl/rbt/tr?transaction=KIVI_ACT006&PARAM1=5568
Voor nadere informatie: www.kivi.nl/rbt

Niet-leden moeten eerst de gegevens invullen bij 'Relatie worden'. Dit is eenmalig. Zij ontvangen dan ook een nummer + wachtwoord en kunnen zich vervolgens aanmelden bij de activiteit. 

Uw Lid-/Relatienummer om in te loggen is 123845. Mocht u uw wachtwoord kwijt zijn, dan kunt u op de inlogpagina via de wachtwoord-vergetenfunctie uw wachtwoord opvragen. U kunt daarvoor uw Lid-/Relatienummer gebruiken. De inloggegevens zullen u dan gemaild worden.