In het nieuws: Post-master traject voor Biomedisch Technologen

…komt tegemoet aan behoefte in de zorg

Het post-master traject Qualified Medical Engineer, track Clinical Engineering (QME-CE) is een vervolgopleiding voor academisch opgeleide biomedisch technologen (of soortgelijke professionals) die de ambitie hebben om – op meer senior level – binnen een ziekenhuis te werken als een “breed georiënteerde technisch specialist en procesdeskundige” op het gebied van medische technologie.

Behoefte aan deze professionals in Nederland is in 2011 benadrukt door de expertgroep medische technologie [1]. Daaropvolgend heeft
VWS in 2012 een rapport laten opstellen waarin een dergelijke rol werd beschreven als coördinator medische technologie [2]. In 2014 is
de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) binnen de bestaande ontwerpersopleiding Qualified Medical
Engineer (QME) gestart met een nieuwe track speciaal gericht op deze professionals, te weten de track ‘Clinical Engineering’
(QME-CE). Deze nieuwe track is opgezet in samenwerking met de Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg
(BMTZ). Na het succesvol afronden van deze opleiding kan men bij BMTZ opgenomen worden in het kwaliteitsregister als ‘Biomedisch
Technoloog in de Zorg’.

Lees verder: PDF

of MT Integraal