Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde

BMTZ is onlangs gevraagd een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en Nederlandse Vereniging Voor Arbeidshygiƫne (NVVA) bij te wonen om kennis te maken met elkaars verenigingen. Beide zijn grote beroepsverenigingen voor professionals op het gebied van veiligheid. De Vakgroep Veiligheidskundigen in de Zorg van de NVVK en de Contactgroep Gezondheidszorg van de NVVA werken structureel samen om ervaringen en kennis uit te wisselen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg voor patiƫnt, medewerker en bezoeker.

BMTZ heeft tijdens deze bijeenkomst een presentatie gehouden waarin het vakgebied van de Biomedisch Technoloog nader is toegelicht en de doelstellingen van de vereniging BMTZ. Vervolgens willen we de mogelijkheden gaan verkennen om invulling te geven aan een vorm van samenwerking die kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Nederland en de medische techniek in het bijzonder. Deze bijeenkomst is heeft donderdag 7 juni plaats gevonden en BMTZ is van plan om bij een volgende bijeenkomst de NVVK/NVVA te vragen een presentatie voor onze leden te verzorgen.

Voor meer informatie of de gegeven presentatie kunt u zich richten tot het bestuur, of deze downloaden uit de ledensectie van de website.