Nieuwe QME-CE Opleidingsplaatsen 2017

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e, www.smpee.nl) verzorgt in samenwerking met de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ, www.bmtz.nl) sinds 2014 een tweejarige post-master ontwerpersopleiding genaamd Qualified Medical Engineer, track Clinical Engineering (QME-CE). Deze postmasteropleiding is ontwikkeld voor academisch opgeleide biomedisch technologen (en soortgelijke professionals) en leidt hen op om ‘ziekenhuisbrede’ functies zoals die van procesverbeteraar, risicomanager en/of coördinator op het gebied van medische technologie zelfstandig in te kunnen vullen.

SMPE/e is momenteel bezig om voor de jaargang 2017 een nieuwe groep van zorginstellingen samen te stellen die belangstelling hebben om in deze opleiding te participeren. Zie www.tue.nl/qme -> informatie voor instellingen

Meer info:  https://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/biomedische-technologie/studeren/life-sciences-and-engineering-graduate-program/qualified-medical-engineer/informatie-voor-instellingen/qme-ce-call/