Nieuws

Vacature Biomedisch technoloog SKB te Winterswijk

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis (SZ) in Doetinchem, werken sinds de bestuurlijke fusie per 1 januari 2017 nauw samen binnen de overkoepelende organisatie Santiz. Beide locaties beschikken samen over ruim 500 bedden. Met betrokken en deskundige professionals, ruim 2000 fte medewerkers en bijna 170 fte medisch specialisten, verleent de organisatie veilige en gastvrije zorg van hoge kwaliteit aan de inwoners van de Achterhoek.

Door vertrek van een collega zoeken wij een Biomedisch Technoloog

Wat ga je doen?

Als biomedisch technoloog vervul je binnen ons ziekenhuis een belangrijke rol op het gebied van innovatie, kwaliteitsborging en risicobeheersing. Vanuit een jong team van onder andere biomedisch technologen, een klinisch fysicus en een klinisch informaticus, werk je samen met onze technici en zorgprofessionals aan een optimale en veilige inzet van medische technologie.

Als biomedisch technoloog begeleid je zorgprofessionals en managers in de keuze en implementatie van nieuwe innovaties en medische hulpmiddelen. Je zoekt samen met zorgprofessionals naar verbetermogelijkheden in de inzet van medische technologie en neemt het initiatief om deze verbeteringen (in projecten) door te voeren. Ook organiseer je samen met onze technische afdelingen (Zorgtechnologie, ICT, Technische Dienst en CSA) het onderhoud en beheer van de medische hulpmiddelen binnen jouw aandachtsgebied en houd je toezicht op het voldoen aan wet- & regelgeving.

Je gaat je in eerste instantie richten op de aandachtsgebieden: steriel instrumentarium (inclusief reiniging, desinfectie, sterilisatie), endoscopie, implantaten en medische disposables. Idealiter vervul je ook de rol van Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen (DSMH). Afhankelijk van kennis en ervaring is een bredere portefeuille en betrokkenheid bij andere aandachtsgebieden zeker mogelijk.

Voor informatie zie bijgevoegde document: Vacature Biomedisch Technoloog SKB


Call Postmaster opleiding 2017

L.S.

 

Medische technologie is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Er worden steeds complexere technologieën toegepast en de patiëntenzorg wordt steeds afhankelijker van deze technologie. Voor ziekenhuizen is het daarom van essentieel belang dat kwaliteitsborging van medische technologie op orde is en dat een systeem van risicomanagement geïmplementeerd wordt om ziekenhuisbrede risico’s op dit gebied te blijven beheersen.

 

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) verzorgt in samenwerking met de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) sinds 2014 een tweejarige post-master ontwerpersopleiding genaamd Qualified Medical Engineer, track Clinical Engineering (QME-CE). Deze postmasteropleiding is ontwikkeld voor academisch opgeleide biomedisch technologen (en soortgelijke professionals) en leidt hen op om de functies van procesverbeteraar, risicomanager en/of coördinator op het gebied van medische technologie zelfstandig in te kunnen vullen.

 

De aanpak bij deze opleiding is ‘hospital-based and university-managed’. De opleiding is gekoppeld aan een arbeidsplaats in het ziekenhuis en voorziet, naast een inhoudelijke verdieping middels vakken, ook in de toepassing van deze kennis en in de ontwikkeling van extra vaardigheden middels projecten in de zorginstelling. Tijdens de opleiding wordt de trainee actief gecoacht in zijn persoonlijke ontwikkeling en in de uitoefening van zijn of haarfunctie.

 

SMPE/e is bezig om voor de jaargang 2018 een nieuwe groep van zorginstellingen samen te stellen die belangstelling hebben om in deze opleiding te participeren. De randvoorwaarden tot deelname op organisatorisch en financieel gebied zijn in de bijgevoegde managementsamenvatting te vinden (bijlage I). Een uitgebreidere beschrijving van de opleidingsopzet is als bijlage II bijgesloten.

 

De opleidingsplaats in uw instelling kan ofwel ingevuld worden door een extern geworven kandidaat ofwel door een kandidaat die reeds bij uw instelling werkzaam is als biomedisch technoloog (of soortgelijke professional) en voor wie de opleiding een goede ontwikkelingsstap kan zijn. Bij extern geworven kandidaten is uw instelling uiteraard volop betrokken bij de werving. De eindbeslissing over het aanbieden van de plaats aan een kandidaat ligt bij uw instelling.

 

Indien uw zorginstelling belangstelling heeft voor een opleidingsplaats, ontvangen wij gaarne een schriftelijke of e-mail bevestiging hiervan vóór 1 juni 2017. Onderdeel van deze aanvraag voor deelname is een korte omschrijving (1 à 2 A4) van de beoogde functie van de trainee, de projecten in uw instelling waar de trainee tijdens de opleiding bij zou kunnen worden betrokken en de bijbehorende opleidingsomgeving. Deze lichting van de opleiding zal op 1 februari 2018 van start gaan.

 

Uiteraard zijn wij bereid om de inbedding van deze opleiding in uw zorginstelling in de komende maanden samen met u te onderzoeken. Hiervoor verzoeken wij u om in contact te treden met de opleidingsmanager.

 

Mede namens de beroepsvereniging van Biomedisch Technologen in de zorg.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ward Cottaar

 

prof.dr.ir. E.J.E.(Ward) Cottaar
Directeur SAI-DTI SMPE/e

 

17-006_QME-CE Brief Zorginstellingen

17-006_QME-CE bijlage1 Management Samenvatting

17-006_QME-CE bijlage 2

17-006_QME-CE bijlage 3 BMTZ Taakprofiel Biomedisch Technoloog in de Zorg – jan 2016_BMTZFormat

17-006_QME-CE bijlage 4 QMEceArtikielMTIntegraal0415


Eerste geregistreerde Biomedisch Technologen

Trots hebben de eerste biomedisch technologen hun diploma en/of registratie in ontvangst genomen.

Namens BMTZ van harte gefeliciteerd!

Gediplomeerd QME-CE en Geregistreerd in het kwaliteitsregister:

Armanda Heijneman –  ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Vera Overdevest  – VieCuri Medisch Centrum

Roland Loeffen  – Radboud UMC

Registratie in kwaliteitsregister:

Maurice Janssen  – Zuyderland Medisch Centrum

Michaël Lansbergen –  Ziekenhuisgroep Twente

Marcia Emmer  – Rijnstate ziekenhuis

Koen Snijders  – Meditain / Gelre ziekenhuizen

Pieter Kamp  – Ziekenhuisgroep Twente

Wilco Kleine – SKB ziekenhuis Winterswijk

Edger Tiemens  – Vamed / Deventer Ziekenhuis en Saxenburgh Groep

bvof-2016_1104_ux-smpee-event-bmtz_small

photo: SMPE/e © BvOF


Eerste biomedisch technologen ontvangen registratie in landelijk kwaliteitsregister

Op vrijdag 4 november worden de eerste tien biomedisch technologen geregistreerd in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ). Dit is een aanvullende registratie bovenop de academische opleiding Biomedische Technologie, en kan onder meer worden behaald met een praktijkgericht post-mastertraject aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), in samenwerking met verschillende ziekenhuizen in Nederland. Biomedisch technologen doen hiermee competenties op in onder meer risicomanagement, procesverbetering en leiderschap.

 

Veilig en goed gebruik medische technologie

De zorg wordt steeds afhankelijker van medische technologie, waardoor de behoefte groeit aan professionals die de kwaliteit en veiligheid hiervan onder controle kunnen houden. Het kwaliteitsregister dat de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) heeft ingesteld, beoordeelt biomedisch technologen op de competenties die nodig zijn om de inzet van medische technologie te verbeteren en bewaken. Deze competenties zijn vastgelegd in een landelijk beroepsprofiel, en omvatten thema’s als risicomanagement, procesmanagement, projectmanagement, leiderschap en communicatie.
Post-master Qualified Medical Engineer

Een van de manieren om de registratie te verwerven is het post-mastertraject Qualified Medical Engineer, Clinical Engineering (QME-CE). Deze opleiding wordt vanuit 4TU-verband aangeboden door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), in samenwerking met verschillende (academische) ziekenhuizen in Nederland zoals VieCuri (Venlo), Radboudumc (Nijmegen), ZorgSaam (Terneuzen), Laurentius Ziekenhuis (Roermond), Rijnstate (Arnhem) en Academisch Medisch Centrum (Amsterdam).

 

Registratie eerste 10 Biomedisch Technologen in de Zorg

Op vrijdag 4 november 2016 worden de eerste tien biomedisch technologen geregistreerd in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) tijdens het jaarlijkse event van de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) op de Technische Universiteit in Eindhoven.

 

Klinisch fysicus Maurice Janssen, één van de opleiders van de opleiding QME-CE: “Het is niet gering wat gevraagd wordt voor registratie in het beroepsregister. De competenties die vereist zijn, vormen een goede meetlat voor kwaliteit en ervaring. We hebben steeds meer ondersteuning nodig in de zorg; dit beroepsregister vereenvoudigt het opstellen van een relevante vacature en het vinden en beoordelen van goede kandidaten.”

 

Biomedisch Technoloog en coördinator medische technologie Vera Overdevest ontvangt op 4 november a.s. haar QME-CE-diploma en wordt geregistreerd in het beroepsregister: “De toepassing van medische technologie in de dynamische wereld van de gezondheidszorg is complex. Om hier procesmatig mee aan de slag te gaan heb je voldoende bagage en kennis van zaken nodig en is het van groot belang het gehele proces vanuit een helicopterview te benaderen. In deze procesbenadering heb je te maken met vele verschillende betrokkenen op alle niveaus in de organisatie, zoals technici, verpleegkundigen, Raad van Bestuur en medisch specialisten. Met het beroepsregister werken we zowel aan de erkenning als aan de kwaliteit van ons beroep.”

 

PDF: 201611_tue_bmtz_eerste-biomedisch-technologen-ontvangen-registratie-in-landelijk-kwaliteitsregister


Eerste geregistreerde BMT'ers op SMPE/e event 4 november 2016

Op vrijdag 4 november 2016 zullen de eerste 3 kandidaten van het nieuwe poster-master traject
Qualified Medical Engineer, Clinical Engineering hun diploma ontvangen en geregistreerd
worden in het Beroepsregister voor Biomedisch Technologen in de Zorg.

De opleiding voorziet in de toenemende behoefte aan organisatie-breed functionerende procesverbeteraars,
risicomanagers en coördinatoren op het gebied van medische technologie. De opleiding komt hiermee ook
tegemoet aan de richtlijnen vanuit de overheid en de verschillende beroepsgroepen in de zorg! De kandidaten
zijn onderdeel van een groep van liefst 13 professionals die voor het eerst ingeschreven gaan worden in het
nieuwe Beroepsregister voor Biomedisch Technologen in de Zorg.

 

Dagprogramma:

14.30 uur Ontvangst met koffie/thee
15.00 uur Opening prof.dr.ir. Ward Cottaar, directeur SMPE/e
15.10 uur Diploma-uitreiking Clinical Informatics (CI)
16.00 uur Diploma-uitreiking Qualified Medical Engineer (QME)
16.20 uur pauze
16.45 uur Gastlezing: convenant “Veilige Toepassing Medische Technologie” verzorgd door
 René Drost (NAMCO, Healthcare Executive, Projectleider Convenant Medische Technologie)
 Jan Jaap Baalbergen (Manager Instrumentele Zaken, LUMC, Leiden)
17.30 uur Diploma-uitreiking QME track Clinical Engineering (QME-CE)
17.45 uur Beroepsvereniging Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ)
18.00 uur Feestelijke afsluiting
Borrel & klein buffet in de lounge bij de collegezaal


10 jaar SFERD – symposium

Inleiding

De Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie (SFERD) nodigt u van harte uit voor dit symposium.

Doel

Al decennia wordt o.a. door de IGZ gewezen op veiligheidsrisico’s bij het gebruik van flexibele endoscopen. In 2009 heeft de SFERD het 1e Kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie flexibele endoscopen uitgebracht. Inmiddels is het 4e concept handboek gepubliceerd en worden de reacties door de SFERD leden verwerkt.
Tijdens het 8e SFERD symposium wordt het SFERD kwaliteitshandboek 4.0 gepresenteerd.
De SFERD leden hebben zorggedragen voor een afwisselend programma, waarbij vele actuele onderwerpen de revue zullen passeren.

Lees verder: http://www.infectiepreventieopleidingen.nl/sf16#algemeen

Scoop


Nieuwe QME-CE Opleidingsplaatsen 2017

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e, www.smpee.nl) verzorgt in samenwerking met de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ, www.bmtz.nl) sinds 2014 een tweejarige post-master ontwerpersopleiding genaamd Qualified Medical Engineer, track Clinical Engineering (QME-CE). Deze postmasteropleiding is ontwikkeld voor academisch opgeleide biomedisch technologen (en soortgelijke professionals) en leidt hen op om ‘ziekenhuisbrede’ functies zoals die van procesverbeteraar, risicomanager en/of coördinator op het gebied van medische technologie zelfstandig in te kunnen vullen.

SMPE/e is momenteel bezig om voor de jaargang 2017 een nieuwe groep van zorginstellingen samen te stellen die belangstelling hebben om in deze opleiding te participeren. Zie www.tue.nl/qme -> informatie voor instellingen

Meer info:  https://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/biomedische-technologie/studeren/life-sciences-and-engineering-graduate-program/qualified-medical-engineer/informatie-voor-instellingen/qme-ce-call/


Symposium 'Medische technologie: SAFETY FIRST!' - 16 maart 2016 in Twents techniekmuseum Heim in Hengelo

Toelichting

Verantwoorde zorg voor medische apparatuur omvat het gehele proces van aanschaf, vrijgave, ingebruikname, beheer, onderhoud, modificatie, educatie en bovenal gebruik.

Dit symposium gaat nader in op de verantwoordelijkheden van de medisch specialist ten aanzien van (introductie van) medische apparatuur, zoals omschreven door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en de Orde van Medisch Specialisten in beide Leidraden.

Deze bijeenkomst is tot stand gekomen door een samenwerking van MST, SKB, ZGT en
de Dr G.J. van Hoytema Stichting en het belang wordt onderstreept door
de Raden van Bestuur van de drie ziekenhuizen.

http://www.digitalherald.eu/nieuw/wb.php?p=6c1/rs/rs/ru/160/rt


BMTZ scholingsbijeenkomst

Disposable medische hulpmiddelen

(On)mogelijkheden en risico’s / zorgen voor veiligheid of risico’s?

 

Op 9 november 2016 organiseren de Biomedische Technologie sectie van KIVI en de beroepsvereniging Biomedisch Technologen in de Zorg een mini-symposium rond het thema disposable medische hulpmiddelen.

 

In de komende jaren zal de afhankelijkheid van technologie in de zorg verder toenemen, door o.a. de complexiteit van technologie zelf en door de brede toepassing in de keten. In deze ontwikkeling wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van medische hulpmiddelen die eenmalig worden gebruikt: ‘disposables’ ook wel verbruiksgoederen genoemd. Vaak dragen disposables bij aan een vereenvoudigde en veilige toepassing, maar ook worden – door de grote aantallen en verscheidenheid –  weer nieuwe risico’s geïntroduceerd.

 

In het symposium zullen drie sprekers het thema vanuit verschillende invalshoeken belichten, waarna er tijd is voor een uitgebreide discussie met de sprekers en de andere aanwezigen.

 

Programma

18.00      ontvangst en inleiding door dagvoorzitter

 

18.15      Assortimentsbeheer van verbruiksgoederen

Marc Arts, assortiment coördinator VieCurie, voorzitter LNAG

               

Een inkijkje in het assortimentbeheer van medische hulpmiddelen binnen ziekenhuizen. Hoe wordt controle gehouden over de grote diversiteit aan merken en typen die worden gebruikt?

 

18.50      Wat voor garanties biedt een CE certificaat?

Jan Paul van Loon

 

Elk medisch hulpmiddel moet CE-gemarkeerd zijn. De ene CE-markering is echter de andere niet. Zo volstaat voor herbruikbaar medisch instrumentarium een zelf-certificering, terwijl de steriele variant CE gecertificeerd moet worden door een Notified Body. In deze voordracht wordt uitgelegd welke informatie een fabrikant beschikbaar moet hebben en waar een ziekenhuis naar kan vragen.

 

19.25      Pauze

 

19.50     Van Infusie naar Confusie?

Rob Hemelaar, Productmanager Medische Disposables bij B. Braun Medical B.V.

 

Welke ontwikkelingen hebben zich voor gedaan op het gebied van infusie en welke eisen worden er gesteld aan zowel de gebruiker als de leverancier

 

20.25      Discussie

 

21.00      Afsluiting.

 

Locatie:

Amershof, Snouckaertlaan 11, 3811 MA Amersfoort

 

Inschrijving:

Inschrijving vooraf is noodzakelijk en kan via de website van KIVI. BMTZ-leden kunnen zich ook aanmelden via secretariaa@bmtz.nl. Toegang is gratis BMTZ-leden. Voor KIVI-leden is de bijdrage € 5 € en voor niet leden € 10,- (te voldoen bij aanmelding via de KIVI website).

De organisatie zorgt voor broodjes, thee en koffie.


In het nieuws: Post-master traject voor Biomedisch Technologen

…komt tegemoet aan behoefte in de zorg

Het post-master traject Qualified Medical Engineer, track Clinical Engineering (QME-CE) is een vervolgopleiding voor academisch opgeleide biomedisch technologen (of soortgelijke professionals) die de ambitie hebben om – op meer senior level – binnen een ziekenhuis te werken als een “breed georiënteerde technisch specialist en procesdeskundige” op het gebied van medische technologie.

Behoefte aan deze professionals in Nederland is in 2011 benadrukt door de expertgroep medische technologie [1]. Daaropvolgend heeft
VWS in 2012 een rapport laten opstellen waarin een dergelijke rol werd beschreven als coördinator medische technologie [2]. In 2014 is
de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) binnen de bestaande ontwerpersopleiding Qualified Medical
Engineer (QME) gestart met een nieuwe track speciaal gericht op deze professionals, te weten de track ‘Clinical Engineering’
(QME-CE). Deze nieuwe track is opgezet in samenwerking met de Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg
(BMTZ). Na het succesvol afronden van deze opleiding kan men bij BMTZ opgenomen worden in het kwaliteitsregister als ‘Biomedisch
Technoloog in de Zorg’.

Lees verder: PDF

of MT Integraal


Older Entries »