Actueel

Veilig werken met medische technologie is opdracht van het hele ziekenhuis

Veilig werken met medische technologie is opdracht van het hele ziekenhuis Ziekenhuizen maken steeds meer werk van de veilige toepassing van medische technologie. Maar vaak zijn dit initiatieven van afdelingen, die kunnen stranden op knelpunten of lacunes in de samenwerking met andere afdelingen. Veilige toepassing van medische technologie vereist een...Read More »


Onderhandelingen cao umc afgebroken

Update Nieuwsbericht: Nieuwsbericht onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra en AHG 2011-2013.

 

Onderhandelingen cao umc afgebroken Abvakabo FNV, AC/FBZ, CMHF en CNV Publieke Zaak zijn geschokt en verbijsterd over de opstelling van de NFU bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao umc. De bonden hebben op 10 juni een aantal stappen gezet richting...Read More »


Onderhandelingen cao umc afgebroken

Update Nieuwsbericht: Nieuwsbericht onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra en AHG 2011-2013.

 

Onderhandelingen cao umc afgebroken Abvakabo FNV, AC/FBZ, CMHF en CNV Publieke Zaak zijn geschokt en verbijsterd over de opstelling van de NFU bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao umc. De bonden hebben op 10 juni een aantal stappen gezet richting...Read More »


FBZ tegen nullijn in de zorg

Een van de kabinetsmaatregelen om het begrotingstekort terug te dringen, is het hanteren van de nullijn in de zorg. Voor de FBZ is deze maatregel onacceptabel.

 

Het kabinet gaat in 2014 zo’n 4,5 miljard euro extra bezuinigen. Een deel van dit bedrag wil het kabinet halen uit de zorg, door in...Read More »


Taakprofiel coordinator medische technologie

Ziekenhuizen kunnen het gebruik van apparatuur, instrumenten en disposables veiliger maken door de interne samenwerking te verbeteren. Nu werken diverse functionarissen nog te veel langs elkaar heen. Een coordinator Medische Technologie aan het hoofd van een technologiecommissie kan daar een einde aan maken. Dat concludeert het

De sessie “Veilige en effectieve toepassing van medische technologie in het ziekenhuis”, onderdeel van het KIVI NIRIA jaarcongres met als thema Zorg en Techniek, was een groot succes.  De vier sprekers konden rekenen op veel zinvolle en interessante discussie vanuit de bomvolle zaal. Impressie van het congres is te vinden op Read More »


Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde

BMTZ is onlangs gevraagd een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en Nederlandse Vereniging Voor Arbeidshygiëne (NVVA) bij te wonen om kennis te maken met elkaars verenigingen. Beide zijn grote beroepsverenigingen voor professionals op het gebied van veiligheid. De Vakgroep Veiligheidskundigen in de Zorg van de NVVK en...Read More »


Nieuwe website online

Nog op de valreep in mei is de nieuwe website van BMTZ gelanceerd! De oude website was al een tijdje aan een update toe en deze kunnen we nu dus presenteren! Wij zullen de site gebruiken om informatie over BMTZ en het werkveld van de BMT’er te geven. Verder zullen...Read More »


Convenant "veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis"

NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN) willen met deze gezamenlijke afspraken hun verantwoordelijkheid nemen voor bevordering van de veiligheid van medische technologie. Het convenant is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen uit het veld, waaronder...Read More »


Expertgroep medische technologie brengt adviesrapport uit aan minister van VWS: menselijk handelen grootste risico bij inzet technologie

De expertgroep medische technologie, aangesteld door het ministerie van VWS, heeft gekeken naar de vijf meest risicovolle toepassingen van medische technologie: actieve implantaten, in-vitro diagnostica, disposables en chirurgisch instrumentarium, elektromechanische hulpmiddelen en thuiszorgtechnologie. Hierbij zijn alle betrokken veldpartijen, waaronder BMTZ, gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren. Een belangrijke constatering is...Read More »


« Newer EntriesOlder Entries »

Geen bijeenkomsten gepland.

Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.