Nieuwsbrief augustus 2014

PDF versie: Nieuwsbrief_BMTZ_aug_2014

Gezocht!

Alweer bijna 4 jaar bestaat BMTZ en dus nog een jaartje en dan kunnen we ons eerste lustrum vieren. Er is veel gebeurd in een relatief kleine periode en we willen dit succes dan ook graag verlengen. We proberen de stempel van BMTZ op zoveel mogelijk publicaties te blijven drukken en proberen te participeren in werkgroepen die aansluiten bij het aandachtsgebied van BMTZ. Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder een bestuur. Sinds de oprichting hebben een aantal mensen zich hard ingezet om BMTZ tot een succes te maken en deze groep is op zoek naar uitbreiding en frisse blik. Ben jij geinteresseerd om mee te helpen BMTZ nog beter op de kaart te zetten of om voor de leden nog waardevollere bijeenkomsten te organiseren, laat je dan horen via intern@BMTZ.nl

Start postmasteropleiding

Het is bijna 1 september, dus de BMTZ postmasteropleiding staat op het punt om van start te gaan! Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld zijn de opleiders aangesteld en is de TU/e er klaar voor. Inmiddels kunnen we ook melden dat er drie (en misschien wel vier) enthousiaste BMTZ’ers staan te trappelen om deel te nemen. Op 2 september vind de kick-off bijeenkomst plaats, dus in de volgende nieuwsbrief zullen we jullie er nog meer over vertellen!

Rapport van het RIVM – Vaardigheidseisen veilig toepassen medische techniek

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie een rapport opgesteld waarin aanbevelingen worden gedaan op het gebied van vaardigheidseisen die aansluiten op de activiteiten van ziekenhuizen met betrekking tot medische technologie. De bevindingen van de werkgroep zijn ,samengevat, dat ziekenhuizen inzien dat veiligheid rondom medische techniek geborgd moet zijn, echter ziet de werkgroep ook dat de aanpak erg verschilt per instelling. Een uniforme werkwijze lijkt te ontbreken volgens de werkgroep. De werkgroep beveelt aan dat veilige toepassing een prominentere rol moet krijgen in het veiligheidsmanagementsysteem, ook geeft de werkgroep aan dat er meer multi-disciplinaire samenwerking moet zijn binnen instellingen. Daarnaast kunnen wetenschappelijke verenigingen een rol spelen in visitaties en de opvolging daarvan. Als laatste wordt vermeld dat gekeken moet worden of de ‘best-practices’ breder ingezet kunnen worden. Het volledige rapport is te lezen via deze link een tweede raport van het RIVM is tevens beschikbaar via deze link met als titel “ Risicovolle medische technologie en specifieke eisen aan bekwaamheid”. Wil je over deze publicatie in discussie, start een discussie op de linkedIn pagina, of stuur een email naar extern@BMTZ.nl

Aankondiging: Golfen met BMTZ op 27 september

Eén van de belangrijkste doelen van BMTZ is het verbinden van Biomedisch Technologen die op verschillende plaatsen in de Nederlandse gezondheidszorg werken. Voor Biomedisch Technologen, vaak in zelfstandige functies, is het erg waardevol om een netwerk op te bouwen van collega-Biomedisch Technologen uit andere zorginstellingen. Natuurlijk ontstaan al veel zinvolle contacten tijdens de periodieke scholingsbijeenkomsten die BMTZ organiseert, maar het lijkt ons ook leuk om eens een wat informelere netwerkbijeenkomst te organiseren! Het plan is om op 27 september om 13.00 uur met elkaar te gaan Pitch&Putten in Bussloo! We willen de middag een open karakter geven en iedereen de ruimte bieden om een collega en/of vriend mee te nemen die ook geïnteresseerd is in ons vakgebied. Ken je dus iemand die al in een soortgelijke functie werkt, of ken je iemand die misschien een baan als Biomedisch Technoloog in de zorg ambieert, neem hem of haar dan zeker mee! De activiteit duurt tot circa 17:00 uur en de kosten zijn 20 euro pp voor leden en introducés. (intern@BMTZ.nl)

Scholingsbijeenkomst 8 oktober

Kom jij in je werk een onderwerp tegen waar je graag meer over zou willen weten of over wil discussiëren? Geef het aan bij het bestuur. 8 oktober vindt er de eerstvolgende BMTZ themabijeenkomst plaats. De locatie en inhoud van het programma zullen nog worden toegezonden.(intern@BMTZ.nl)