Nieuwsbrief december 2014

PDF formaat:  Nieuwsbrief_BMTZ_dec_2014

Vacatures

Op de website (www.bmtz.nl) vermelden we regelmatig nieuwe vacatures. De functie voor Biomedisch Technoloog wordt steeds vaker gevraagd en dus komen er steeds meer vacatures. Mocht je mensen in je kennissenkring hebben die mogelijk interesse hebben voor een baan in het ziekenhuis als biomedisch technoloog (of natuurlijk als je zelf interesse hebt) aarzel dan niet om ze van deze vacatures op de hoogte te brengen.

Bijeenkomst 8 oktober

Op 8 oktober vond er een BMTZ nascholing plaats met als onderwerp ‘systeembenadering in de zorg’. Locatie was dit een keer een bruin café in het ziekenhuis (!), een plek waar het BovenIJ ziekenhuis trots op kan zijn. Na de opening van de avond door gastheer Arjan Wachtmeester, deelde Rolf Jan den Adel, kwaliteitsingenieur in het ziekenhuis, zijn ervaringen op het gebied van systeembenadering in het ziekenhuis. Vervolgens vertelde Ward Cottaar, hoogleraar aan de TUE en directeur van SMPE/e hoe hij zijn ervaring bij Philips kan gebruiken om oplossingen te ontwerpen voor de zorg. De geslaagde avond werd afgesloten met een levendige discussie.

Prestatie indicatoren NVZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft een werkgroep Medische Technologie. BMTZ is bij deze werkgroep aangehaakt samen met enkele andere beroeps- (NVKF/VZI) en belangenverenigingen (NVZ/NFU). Eén van de actuele agendapunten is het opstellen van prestatie indicatoren over de veilige toepassing van medische technologie. Met als doelstelling dat deze door de NVZ/NFU op de lijst van verplichte prestatie indicatoren komen. BMTZ is een groot voorstander van het opstellen van prestatie indicatoren voor de kwaliteitsborging rond (het gebruik van) medische hulpmiddelen in de ziekenhuizen. Prestatie indicatoren vormen immers een krachtig middel om de prestaties van ziekenhuizen transparant te maken en kunnen hiermee extra aandacht in de ziekenhuizen afdwingen voor specifieke punten binnen ons thema. Wij zullen jullie op de hoogte houden van de vorderingen, wil je graag meedenken neem dan contact op met Dirk (extern@bmtz.nl ).

Met BMTZ naar een internationaal congres?

21 t/m 24 april 2015 vindt in Londen het ‘ 20th Annual International Forum on Quality & Safety in Healthcare’ plaats. Dit is een van de meest toonaangevende congressen op gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg. Bij enkele BMTZ-leden is het idee ontstaan om een gezamenlijke trip te organiseren naar dit congres georganiseerd door het institute for healthcare improvement (IHI). Belangstelling om ook mee te gaan? Laat het weten! Voor meer informatie: http://internationalforum.bmj.com/

BMTZ vertegenwoordigen in een werkgroep?

Bij het BMTZ bestuur komen regelmatig vragen binnen vanuit beroepsverenigingen, instanties of koepelorganisaties, voor het leveren van een vertegenwoordiger in een werkgroep. Zo nemen wij bijvoorbeeld deel aan de werkgroep ‘ stille alarmering’ waarin veldpartijen, samen met industrie en toezichthouder zoeken naar oplossingen. Momenteel ligt er een vraag voor een vertegenwoordiger in een nieuwe werkgroep die zich gaat buigen over de klinische risico’s bij gebruik van track en trace (RFID). Iemand interesse in dit onderwerp of een andere keer als er een mogelijkheid voorbij komt? (bestuur@bmtz.nl)

Promotie; Complexiteit de baas

Op 17 november 2014 jongstleden zijn Rolf Jan den Adel (opleidingsconsilium BMTZ) en Michaël Lansbergen (opleider BMTZ) gepromoveerd met hun proefschrift ‘Complexiteit de Baas?! Zorgtechnologie is Mensenwerk’. Het proefschrift hoort bij een duopromotie en het gaat om een proefontwerp: er is daadwerkelijk een oplossing ontworpen en ingevoerd in de praktijk. Beide zijn uitzonderlijk en maken dit proefschrift extra bijzonder. Michaël en Rolf Jan beschrijven een oplossing voor het borgen van kwaliteit van zorgtechnologie in de Nederlandse ziekenhuizen. Uniek is dat de methode inhoudelijke, procesmatige en gedragsmatige aspecten combineert. De aard van hun werkzaamheden en onderzoek sluit naadloos aan bij het beroepsprofiel van de biomedisch technoloog, beide maken zich dan ook hard voor onze beroepsgroep. Namens BMTZ hebben enkele leden beiden een leuk presentje aangeboden dat symbool stond voor hun werk. Meer weten? Lees de samenvatting.

Visie bijeenkomst BMTZ

Het bestuur heeft samen met twee leden gesproken over de visie voor BMTZ voor de komende jaren. We hebben de dag afgesloten met het benoemen van speerpunten, welke we momenteel aan het uitwerken zijn in een kort visiedocument. De conclusies zullen gepresenteerd worden in het volgende jaarplan, maar ook komen deze naar voren in de heroverweging van de bestuursstructuur. De zittingstermijnen van de huidige bestuursleden en de ontwikkeling die de vereniging in de afgelopen jaren geeft aanleiding voor de heroverweging van de organisatiestructuur en het besturingsmodel. Het voorstel is dan ook om een breder bestuur in te richten, waar de speerpunten duidelijker belegd zijn. Interesse in het bestuur? Vier van de vijf huidige bestuursleden stellen zich herkiesbaar, maar dat geeft voldoende ruimte voor vernieuwing binnen het bestuur!

AVBZ

Nachtelijk avontuur Cao Ziekenhuizen leidt tot uiteindelijk tot onbevredigend resultaat. De werknemersvertegenwoordigers zijn zwaar teleurgesteld: na een nacht doorhalen om verbetering te bereiken voor 190.000 werknemers in de ziekenhuizen hebben de werkgevers het overleg opgeschort. Lees het volledige bericht op http://www.bmtz.nl/806/

Secretariaat BMTZ

Ter controle van de administratie zou ik graag van iedereen even de actuele contactgegevens ontvangen. Een mailtje met je emailadres (prive en werk en welke voor communicatie met BMTZ gebruikt moet worden), telefoonnummer (werk en prive) en postadres (werk en prive). Een update over je huidige werkgever is ook handig om te vermelden. Alvast dank!