Nieuwsbrief juli 2014

PDF-versie: Nieuwsbrief_BMTZ_jul_2014

Bijeenkomst “Implantaten de één is de ander niet”

Op woensdag 4 juni is een succesvolle bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met het KIVI met als onderwerp Implantaten. Naast medische apparatuur zijn implantaten ook een speerpunt in het Convenant. In de bijeenkomst werd duidelijk wat je als ziekenhuis of juist als fabrikant verplicht bent te doen. Vooral track & trace kwam in meerdere presentaties naar voren en werd ondersteund door een praktijkvoorbeeld uit het Amstelland Ziekenhuis. (extern@bmtz.nl)

NVZ,NFU,V&VN Congres – Convenant Medische Technologie

5 juni jongstleden hebben de NVZ, NFU & V&VN een congres georganiseerd over de implementatie van het convenant medische technologie. Naast een presentatie van het NIVEL onderzoek t.a.v. Medische Technologie waar enkele leden aan mee hebben gewerkt heeft ook de IGZ de resultaten van het toezichtproject Convenant Medische Technologie uit 2013 gepresenteerd. Beide publicaties kunnen via onze website opgeroepen worden. De conclusie van de Inspectie was dat het convenant onvoldoende bestuurlijke aandacht kreeg, helaas kon de resulterende discussie en praktijkvoorbeelden hier geen oplossingen voor aandragen. Mocht jij in jouw ziekenhuis dit wel goed georganiseerd hebben, dan nodigen we je graag uit hier op een van de volgende bijeenkomsten iets over te vertellen. (Graag horen we van je op intern@bmtz.nl).

Postmaster opleiding – aanmeldingen komen binnen

In september gaat de eerste groep biomedisch technologen starten in de postmasteropleiding die BMTZ samen met de TUe heeft ontwikkeld. Zoals bekend hebben we deze postmasteropleiding opgezet om biomedisch technologen die op de universiteiten zijn opgeleid wat extra vaardigheden, kennis en ervaring te geven, waarmee ze vervolgens klaar zijn om zelfstandig binnen een ziekenhuis een rol als generalist op het gebied van medische technologie op te pakken. Tijdens de eerste jaargang van onze nieuwe postmasteropleiding zullen we vanuit BMTZ tevens gaan starten met een kwaliteitsregister voor biomedisch technologen in de zorg. De eindcriteria die we hebben opgesteld voor de postmasteropleiding zullen we tevens als norm gaan hanteren voor het verkrijgen van een registratie als biomedisch technoloog in de zorg. Hiermee wordt de postmasteropleiding een gecertificeerd traject tot een registratie als biomedisch technoloog in de zorg, maar geven we biomedisch technologen die op een andere manier hun ervaring hebben opgedaan tevens de mogelijkheid om zich te laten registreren in het kwaliteitsregister. Binnen de postmasteropleiding is een zeer belangrijke rol weggelegd voor de opleiders. BMTZ heeft samen met de TU/e twee opleiders aangewezen die de biomedisch technologen van deze pilotgroep tijdens hun opleidingstraject actief zullen gaan coachen. Iedere kandidaat wordt gekoppeld aan één van de opleiders en zal daar dus ook veelvuldig contact mee gaan hebben. De opleiders begeleiden de kandidaten in het opstellen van hun opleidingsplan, stimuleren de kandidaten om de juiste vakken en projecten te doen tijdens het opleidingstraject en coachen de kandidaat in het uitoefenen van zijn/haar rol binnen het ziekenhuis. Opleiders worden zowel aangesteld aan de TU/e, als beoordeeld en vastgesteld door BMTZ. Met deze stap borgen wij de juiste coaching voor biomedisch technologen binnen de opleiding die een registratie in het kwaliteitsregister als een van hun doelen hebben. Wij zijn erg blij dat we jullie kunnen melden dat we voor de eerste groep Michaël Lansbergen en Maurice Janssen bereid hebben gevonden om de rol van opleider te vervullen. Michaël en Maurice zijn beiden ervaren professionals die ook zelf binnen hun eigen ziekenhuizen (respectievelijk ZGT en Orbis) de rol van coördinator medische technologie vervullen. We hebben er alle vertrouwen in dat zij de juiste begeleiding kunnen gaan bieden aan de kandidaten binnen de opleiding. Voor informatie en vragen voorzitter@bmtz.nl

Vacatures BMT!

Zoals in de header al te lezen was gaat het goed met de bekendheid van de BMT’er in Nederland. Dit uit zich nu in het aantal vacatures dat uit staat in de Nederlandse ziekenhuizen. Begin dit jaar waren er 2 vacatures in Winterswijk en Apeldoorn, nu worden er BMT’ers gevraagd in het Tergooi Ziekehuis, VieCurie en ook het Deventer Ziekenhuis. Neem eens een kijkje op de vacature pagina van de website. (secretariaat@bmtz.nl)

Werkstudent

Via Integrand komt regelmatig de vraag of BMTZ kan bemiddelen tussen een student die graag ervaring op wil doen in een ziekenhuis. Mocht je werk hebben voor een student als een stage of gewoon als (vakantie)werk laat het dan weten. (secretariaat@bmtz.nl)