Orde van Medisch Specialisten publiceert leidraad nieuwe interventies

Op 20 november 2014 heeft de landelijke Orde van Medisch Specialisten haar leidraad gepubliceerd voor introductie van nieuwe interventies in de zorg. Dit document, dat is opgesteld vanuit een breed spectrum aan medische disciplines, dient als slotstuk van een drieluik over medische technologie.

Het doel dat de Orde met deze leidraad heeft, is om te zorgen dat het voor medisch specialisten een automatisme wordt om bij elke vernieuwing:

  • gestructureerd de mogelijke risico’s in kaart te brengen,
  • de introductie van de nieuwe interventie in de klinische praktijk veilig te organiseren,
  • de (effecten van de) vernieuwing te monitoren en te evalueren.

BMTZ is erg enthousiast dat de Orde van Medisch Specialisten met deze leidraad het belang van een gestructureerde aanpak van risicomanagement bij de introductie van nieuwe interventies sterk onderstreept.

Biomedisch Technologen zullen Medisch Specialisten ondersteunen om binnen hun ziekenhuizen invulling te geven aan deze leidraad. Biomedisch Technologen kunnen het proces inrichten, adviseren over nieuwe interventies en kunnen verantwoordelijkheden nemen, zeker wanneer het gaat om technologische vernieuwingen.
Samen met de medisch specialisten werkt BMTZ graag aan een veilige en effectieve (toepassing) van medische technologie in Nederland!

Zie voor communicatie vanuit de voorzitter van de werkgroep:
Open link

Zie voor communicatie vanuit de orde:
Open website van de orde