Overgang UMC’s van ABP naar PFZW

Het gezamenlijke persbericht aan over de overgang van de umc’s van ABP naar PFZW. Het embargo is hiermee opgeheven.   20130709_DEF_Persbericht_Onderhandelaarsakkoord_LOAZ_ABP_en_PFZW_over_de_UMC’s