Welkom

Welkom op de website van BMTZ, de beroepsvereniging van Biomedisch Technologen in de zorg! Een Biomedisch Technoloog is een professional die in het “grijze gebied” tussen het management, de zorgprofessional en de door technologie gedreven medische processen opereert. Wij zijn van mening dat medische technologie veiliger en effectiever ingezet kan worden. Om de kracht van het groeiende aantal Biomedisch Technologen binnen de Nederlandse gezondheidszorg te bundelen, is BMTZ opgericht. Kijk vooral nog even verder op deze site en vindt ons profiel, nieuws en nog veel meer. Heeft u nog vragen of wilt u lid worden? Neem dan gerust contact met ons op!

Adviseur Medische Technologie Radboud UMC

Adviseur Medische Technologie

Functieomschrijving
De adviseur medische technologie is het aanspreekpunt voor afdelingen, bedrijven en interne diensten op het gebied van medische technologie. Je geeft proactief advies over investeringen en vernieuwingen ten aanzien van medische technologie, onderhoudt contacten met afdelingen en weet wat er speelt op het gebied van medische technologie.

Als adviseur draag je kennis over middels het geven van presentaties en trainingen en neem je deel aan multidisciplinaire projecten waarbij je als projectleider kan optreden. Je ondersteunt je de gebruiker en het management bij de verwerving, introductie en gebruik van medische technologie met als doel een doelmatiger inzet van medische technologie en een geborgde patiëntveiligheid middels risicomanagement.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Onderhouden van contacten met interne afdelingen en diensten.
 • Vertalen van de klantwens naar passende medisch technische oplossingen, rekening houdend met het organisatiebeleid en de visie van het Radboudumc.
 • Afsluiten en onderhouden van interne Service Level Agreements.
 • Signaleren en oplossen van problemen met betrekking tot het gebruik en beheer van medische apparatuur.
 • Uitbouwen en benutten van contacten met bedrijven en collega’s in andere medische instellingen.
 • Bevorderen van kennisontwikkeling bij MTKF-medewerkers.
 • Ondersteunen bij het uitvoeren van risicoanalyses bij verwervingstrajecten.
 • Ondersteunen ván of leidinggeven aan projecten.

Profiel
Als Adviseur Medische Technologie beschik je over:

 • academisch werk– en denkniveau;
 • een afgeronde opleiding Biomedische Technologie of vergelijkbaar;
 • kennis van wet– en regelgeving met betrekking tot medische technologie op gebieden zoals elektrische veiligheid, laserveiligheid, innovaties, research;
 • aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van medische technologie;
 • bedrijfseconomisch inzicht bij voorkeur in een ziekenhuisomgeving;
 • kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement en de gerelateerde normen en richtlijnen;
 • goede communicatieve vaardigheden;
 • klantgerichtheid en motivatie om samen met een enthousiast team kwaliteit te leveren;
 • teamspirit;
 • verantwoordelijkheidsgevoel voor resultaten.
 • een breed netwerk zowel binnen als buiten het Radboudumc.

Zijn daarnaast integriteit, klantgerichtheid, samenwerken, resultaatgerichtheid, drive en zelfreflectie jouw kernwoorden en herken je jezelf in de Radboud manier van werken? Dan zoeken we jou als nieuwe adviseur binnen ons team!

Organisatie
Vanuit het Servicebedrijf ondersteunt Medische Technologie & Klinische Fysica (MTKF) de afdelingen van het Radboudumc bij de veilige toepassing en het doelmatige gebruik van medische technologie binnen de patiëntenzorg, het onderwijs en onderzoek. Veilige toepassing van medische technologie betekent een veilig medisch hulpmiddel in handen van een getrainde gebruiker binnen een omgeving die het veilig gebruik ondersteunt. MTKF heeft de ambitie om hierin te willen excelleren vanuit een nauwe samenwerking met de zorgafdelingen en andere stakeholders, een effectieve aanpak en met professionele en betrokken medewerkers.

MTKF-advies is (mede)verantwoordelijk voor goede contacten met de afdelingen en fungeert daarbij als eerste aanspreekpunt. De groep bestaat uit vijf adviseurs die verantwoordelijk zijn voor het inventariseren van de behoeften en wensen van alle afdelingen binnen het Radboudumc op gebied van medische technologie. Wij vormen een expertisecentrum en verlenen diensten op zowel tactisch als strategisch niveau, koppelen de vraagstelling van de afdelingen terug naar de interne organisatie: Klinische Fysica, Service en Beheer. Wij zoeken naar (innovatieve) oplossingen en adviseren de afdelingen hierover.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en hoe jij daaraan kan bijdragen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Afhankelijk van kennis en ervaring vindt inschaling plaats in schaal 10 (maximaal € 4.216,-) of schaal 11 (maximaal € 4.917,-) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband.
 • Het aangeboden dienstverband is voor 36 uur per week.
 • Het betreft een contract voor onbepaalde tijd.

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.

Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie
Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met ing. Hans Gradussen, hoofd MTKF-advies, 06 520 989 65.

Graag solliciteren vóór 9 juli via het online sollicitatieformulier.

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.


Call nieuwe opleidingsplaatsen voor trainees QME-CE 2019

L.S.

Medische technologie is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Er worden steeds complexere technologieën toegepast en de patiëntenzorg wordt steeds afhankelijker van deze technologie. Voor ziekenhuizen is het daarom van essentieel belang dat kwaliteitsborging van medische technologie op orde is. Het ‘Convenant veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis’ 1 geeft daarbij de kaders aan. Bovenstaande ontwikkeling zorgt voor een toenemende behoefte aan organisatie breed functionerende procesverbeteraars, risicomanagers en coördinatoren op het gebied van medische technologie2 .

Hierop aansluitend verzorgt de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) in samenwerking met de beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ)3 sinds 2014 een tweejarige postmaster ontwerpersopleiding genaamd Qualified Medical Engineer, track Clinical Engineering (QME-CE). Deze post-masteropleiding is ontwikkeld voor academisch opgeleide biomedisch technologen (en soortgelijke professionals) en leidt hen op om hierboven genoemde functies van procesverbeteraar, risicomanager en/of coördinator op het gebied van medische technologie zelfstandig in te vullen.

De aanpak bij deze door de overheid erkende opleiding is ‘hospital-based, university-managed’. De opleiding is gekoppeld aan een arbeidsplaats in de zorginstelling en voorziet, naast een inhoudelijke verdieping middels cursussen/workshops/trainingen, ook in de toepassing van deze kennis en in de ontwikkeling van extra vaardigheden middels projecten in de zorginstelling. Tijdens de opleiding wordt de trainee actief gecoacht door een opleider uit het veld in zijn/haar professionele ontwikkeling en in de uitoefening van zijn/haar functie. De wisselwerking tussen de trainees onderling – en hierdoor ook tussen de opleidingsziekenhuizen – en de contacten met de andere trainees en cursisten bij SMPE/e (o.a. klinisch fysici in opleiding en klinisch informatici in opleiding) zorgen voor een inspirerend opleidingsklimaat.

1 Convenant veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis, NVZ, NFU RN, november 2011, Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg, NVZ, NFU, RN, ZKN, augustus 2016

2 Taakprofiel coördinator medische technologie in het ziekenhuis, Instituut voor verantwoord medicijn gebruik in opdracht van ministerie VWS, 2012

3 De Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ) verenigt academisch opgeleide Biomedisch Technologen en soortgelijke professionals die binnen ziekenhuizen werken als breed georiënteerde technisch specialisten en procesdeskundigen op het gebied van medische technologie.

SMPE/e is bezig om voor de jaargang 2019 een nieuwe groep van zorginstellingen samen te stellen die belangstelling hebben om in deze opleiding te participeren. Deze lichting van de opleiding zal op 1 februari 2019 van start gaan.

De opleidingsplaats in uw zorginstelling kan ofwel ingevuld worden door een extern geworven kandidaat ofwel door een kandidaat die reeds bij uw instelling werkzaam is als biomedisch technoloog (of soortgelijke professional) en voor wie de opleiding een goede ontwikkelingsstap kan zijn. Bij extern geworven kandidaten is uw instelling uiteraard volop betrokken bij de werving. De eindbeslissing over het aanbieden van de plaats aan een kandidaat ligt bij uw instelling.

Graag komen wij bij u langs om samen met betrokkenen de mogelijkheden voor een opleidingsplaats binnen uw zorginstelling te verkennen en/of een aanvraag voor een opleidingsplaats in gang te zetten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de opleidingsmanager Ivonne Lammerts (i.m.m.lammerts@tue.nl) of met het office smpee.qme@tue.nl). Uiterlijk 1 juli 2018 zullen uit alle aanvragen de QME-CE opleidingsplaatsen voor 2019 worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,

prof.dr.ir. Ward Cottaar Directeur SMPE/e

ir. Vera Overdevest, QME-CE Voorzitter BMTZ

Dr.ir. Michael Lansbergen, PDeng, Klinisch Fysicus (Opleider QME-CE)

Dr.ir. Maurice Janssen, Klinisch Fysicus (Opleider QME-CE)

 

• Bijlage 1: Management samenvatting QME-CE

• Bijlage 2: Informatie Opleidingsplaatsen QME-CE 2019

• Bijlage 3: BMTZ taakprofiel BIOMEDISCH TECHNOLOOG IN DE ZORG

• Bijlage 4: Artikel over QME-CE in MTIntegraal 04/15 (www.mtintegraal.nl)