Raad van Advies

BMTZ Raad van Advies; het orgaan en klankbord van de beroepsvereniging voor biomedisch technologen in de zorg (BMTZ) voor gevraagd en ongevraagd advies omtrent onder andere visie, beleid, interne en externe vraagstukken die spelen binnen het bestuur en de vereniging.

Per 12 oktober 2015 zijn officieel toegetreden tot de BMTZ Raad van Advies:

Dr. ir. J.A. (Jan) van Alsté
Prof. dr. ir. E.J.E. (Ward) Cottaar
Ir. R. (René) Drost
Dr.ir. M.D.I. (Michaël) Lansbergen PDEng
Dr. A.Th. (Heleen) Miedema
Prof. dr. ir. G.J. (Bart) Verkerke