Specialisten nemen verantwoordelijkheid voor veilig gebruik van apparatuur

Medisch specialisten zijn voor een veilige uitoefening van hun vak in toenemende mate afhankelijk van goed functionerende medische apparatuur. Een verantwoorde aanschaf, implementatie en gebruik van medische apparatuur is daarom cruciaal voor de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. De leidraad ‘Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur’ helpt specialisten en instellingen om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit sluit aan bij het onderzoek dat het RIVM momenteel uitvoert naar het gebruik van complexe medische technologie in ziekenhuizen.

lees verder