Symposium ‘Medische technologie: SAFETY FIRST!’ – 16 maart 2016 in Twents techniekmuseum Heim in Hengelo

Toelichting

Verantwoorde zorg voor medische apparatuur omvat het gehele proces van aanschaf, vrijgave, ingebruikname, beheer, onderhoud, modificatie, educatie en bovenal gebruik.

Dit symposium gaat nader in op de verantwoordelijkheden van de medisch specialist ten aanzien van (introductie van) medische apparatuur, zoals omschreven door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en de Orde van Medisch Specialisten in beide Leidraden.

Deze bijeenkomst is tot stand gekomen door een samenwerking van MST, SKB, ZGT en
de Dr G.J. van Hoytema Stichting en het belang wordt onderstreept door
de Raden van Bestuur van de drie ziekenhuizen.

http://www.digitalherald.eu/nieuw/wb.php?p=6c1/rs/rs/ru/160/rt