Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen

Naar aanleiding van de bezoeken die de inspectie heeft gedaan naar aanleiding van de controle op naleving van de afspraken die gemaakt zijn in het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie is onderstaand rapport verschenen.

De conclusie is helder namelijk dat de invoering van het convenant nog niet overal is afgerond. De Inspectie geeft dan ook  aan dat er een nieuwe ronde van bezoeken op stapel staat om de bezochte of andere ziekenhuizen aan een nieuwe of 2e  controle te onderwerpen.

Wordt vervolgd dus.

Lees verder: Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen