Veilig werken met medische technologie is opdracht van het hele ziekenhuis

Veilig werken met medische technologie is opdracht van het hele ziekenhuis
Ziekenhuizen maken steeds meer werk van de veilige toepassing van medische technologie. Maar vaak zijn dit initiatieven van afdelingen, die kunnen stranden op knelpunten of lacunes in de samenwerking met andere afdelingen. Veilige toepassing van medische technologie vereist een ziekenhuisbrede inspanning.

Lees verder