Vereniging

De beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de zorg is primair opgericht om de belangen te behartigen van biomedisch technologen die werkzaam zijn in de zorg. Naast deze belangbehartiging wil de vereniging samenwerking tussen Biomedisch Technologen stimuleren en heeft BMTZ zich als doel gesteld om de leden een platform te bieden voor het delen en vergaren van kennis omtrent (de veilige en effectieve toepassing van) medische technologie in de zorg. Biomedisch Technologen optimaliseren binnen hun zorginstellingen de toepassing van medische technologie. Door als vereniging de beroepsgroep te vertegenwoordigen in landelijke werkgroepen en samenwerkingsverbanden zoals de Koepel MT, wordt door BMTZ ook op landelijk niveau gewerkt aan een veilige en effectieve toepassing van medische technologie in de Nederlandse zorg.