Vereniging

De beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de zorg is primair opgericht om de belangen te behartigen van biomedisch technologen die werkzaam zijn in de zorg. Naast deze belangbehartiging wil de vereniging samenwerking tussen Biomedisch Technologen stimuleren en heeft BMTZ zich als doel gesteld om de leden een platform te bieden voor het delen en vergaren van kennis omtrent (de veilige en effectieve toepassing van) medische technologie in de zorg. Biomedisch Technologen optimaliseren binnen hun zorginstellingen de toepassing van medische technologie. Door als vereniging de beroepsgroep te vertegenwoordigen in landelijke werkgroepen en samenwerkingsverbanden zoals de Koepel MT, wordt door BMTZ ook op landelijk niveau gewerkt aan een veilige en effectieve toepassing van medische technologie in de Nederlandse zorg.

BMTZ in 2010

De opleidingen tot Biomedisch Technoloog bestaan al enige tijd. In Enschede aan de Universiteit Twente startte de vijfjarige universitaire opleiding in 2001, aan de RUG in Groningen is in 2002 met een masteropleiding Biomedical Engineering gestart, in Eindhoven werd al in 1997 begonnen met een eerste lichting bachelorstudenten Biomedische technologie en ook aan de TU Delft wordt een mastertrack Biomedical Engineering aangeboden. Aan al deze instellingen is Biomedische Technologie dan ook niet meer weg te denken uit het opleidingenbestand.

In weinig Nederlandse ziekenhuizen was voor 2007 de functie van Biomedisch Technoloog bekend. Biomedisch Technologen die afstudeerden aan de universiteiten gingen veelal werken in onderzoeksinstellingen of bij fabrikanten in de ontwikkeling van nieuwe medische technologieën. Sinds 2007 is daar langzaam verandering in gekomen. Meer Biomedisch Technologen behaalden hun masterdiploma op de universiteit en tegelijkertijd begonnen ook ziekenhuizen steeds meer de meerwaarde te zien van een Biomedisch Technoloog binnen hun zorginstelling. De eerste Biomedisch Technoloog vond zijn werk in Almelo in 2008 en er volgden vele ziekenhuizen zoals onder andere in Enschede, Amsterdam, Apeldoorn, Deventer en Winterswijk. Binnen zorginstellingen trof men steeds vaker een Biomedisch Technoloog aan als bruggenbouwer tussen de zorg, de techniek en het management en als klinisch ondersteunende specialist. De eerste Biomedisch Technologen die rond 2009 in verschillende ziekenhuizen werkzaam waren, zochten elkaar steeds vaker op en deelden onderling hun kennis en ervaringen. Wat informeel begon met een club leergierige en enthousiaste professionals die zelf allemaal binnen hun eigen zorginstelling invulling gaven aan hun gezamenlijke nieuwe beroep, leidde in 2010 tot de oprichting van de Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de zorg (BMTZ), door Koen Snijders, Edger Tiemens, Tim Bost, Dirk Theunissen en Wilco Kleine.

Veel Biomedisch Technologen werkten in een zelfstandige functie die nieuw was voor hun zorginstelling. Door een beroepsvereniging op te richten wilden zij hun instellingsoverstijgende samenwerking versterken en professionaliseren. Tevens was er steeds vaker de behoefte om als beroepsgroep met één stem naar buiten te spreken. Landelijk was (en is) de toepassing van medische technologie in de zorg een hot item en omdat de Biomedisch Technologen overtuigd waren van hun aanvulling op de bestaande orde, wilden zij ook vanuit hun (nieuwe) discipline graag onderdeel zijn van deze discussie. Ook hadden de oprichters van BMTZ de behoefte om hun nieuwe beroep landelijk meer te formaliseren, omdat hun beroep nog nieuw was voor de Nederlandse zorgorganisaties,. Er moest meer duidelijkheid en uniformiteit gaan ontstaan over het functieprofiel en bijvoorbeeld de organisatorische inbedding van de Biomedische Technoloog. Landelijk moest er daarnaast volgens de initiators meer bekendheid worden gecreëerd voor de nieuwe professional. Zorginstellingen zouden zich (meer) bewust moeten gaan worden van de voordelen en meerwaarde van een Biomedisch Technoloog voor hun organisatie. Het aantal Biomedisch Technologen in Nederland moest gaan groeien, wat natuurlijk aan de andere kant ook betekende dat de studenten Biomedical Engineering op de universiteiten zich meer bewust moesten worden van hun mogelijkheden binnen de zorg. Wanneer zij namelijk beter op de hoogte zouden zijn, dan zouden zij zich meer en beter kunnen richten op dit beroepsveld, en uiteindelijk kunnen voorzien in de toenemende vraag, zo was de gedachte.

Deze doelen die rechtstreeks uit de gezamenlijke behoeftes van de eerste Biomedisch Technologen zijn ontstaan, zijn nog steeds de kernthema’s van de beroepsvereniging. Inmiddels is de organisatie steeds verder geprofessionaliseerd, heeft de Biomedisch Technoloog haar plaats in het werkveld gevonden, participeert BMTZ als een van de initiatiefnemers in het landelijke medium MT Integraal, acteert de beroepsvereniging op landelijk niveau en maakt zij daar deel uit van de gevestigde orde. De beroepsvereniging groeit nog ieder jaar, in de ziekenhuizen is er steeds meer bekendheid en in 2014 is er gestart met een postmasteropleiding die door BMTZ is ontwikkeld. Deze tweejarige postmasteropleiding, die wordt gecombineerd met een werkplek in het ziekenhuis, ondersteunt Biomedisch Technologen met vakken, projecten en coaching in hun ontwikkeling tot een zelfstandige en instellingsbrede expert.


Doel

De vereniging heeft de volgende (statutaire) doelstellingen:

  • de belangen te behartigen van biomedisch technologen in de zorg;
  • een platform te bieden voor het delen en vergaren van kennis omtrent biomedische technologie;
  • de toepassing van biomedische technologie in de zorg te optimaliseren.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging BMTZ bestaat uit vijf Biomedisch Technologen. Naast deze bestuursleden zijn er veel leden actief bij de ontwikkeling van onze vereniging betrokken door participatie in commissies en werkgroepen. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende mensen:

Voorzitter, Vera Overdevest (voorzitter@bmtz.nl)

Secretaris, Josien Beijer (secretariaat@bmtz.nl)

Penningmeester, Arjan Wachtmeester (penningmeester@bmtz.nl)

Algemeen Bestuurslid, Wilco Kleine (w.kleine@bmtz.nl)

Algemeen Bestuurslid, Koen Snijders (k.snijders@bmtz.nl)

Algemeen Bestuurslid, Roland Loeffen (r.loeffen@bmtz.nl)

Algemeen Bestuurslid, Barbara Vermeulen (b.vermeulen@bmtz.nl)


Aanmelden

Ben je werkzaam als Biomedisch Technoloog in de gezondheidszorg dan kan je je aanmelden als lid van BMTZ. Ook als je actief bent op het snijvlak van techniek, zorg en bedrijfskunde is het mogelijk om je aan te melden.


AVBZ is onderdeel van de FBZ

AVBZ is onderdeel van de FBZ. Hieronder het beleid van de FBZ en daarmee dus ook van de AVBZ.

Arbeidsvoorwaardenbeleid FBZ 2013

Bij de FBZ zijn 20 (beroeps)organisaties in de gezondheidszorg, het (wetenschappelijk) onderwijs en de onderzoekssector aangesloten. De FBZ behartigt in opdracht van deze (beroeps)organisaties de werknemersbelangen van hun leden. De gemeenschappelijke noemer van de leden is dat zij allen hoog opgeleide (zorg-) professionals zijn.

Download het gehele artikel: FBZ-Arbeidsvoorwaarden2013-HR


FAQ tbv AVBZ

FAQ tbv AVBZ:

FAQ_overgang_umc’s_ABP_naar_PFZW_2013-07-08

 


Overgang UMC's van ABP naar PFZW

Het gezamenlijke persbericht aan over de overgang van de umc’s van ABP naar PFZW. Het embargo is hiermee opgeheven.   20130709_DEF_Persbericht_Onderhandelaarsakkoord_LOAZ_ABP_en_PFZW_over_de_UMC’s