Doelstellingen

Doel

De vereniging heeft de volgende (statutaire) doelstellingen:

  • de belangen te behartigen van biomedisch technologen in de zorg;
  • een platform te bieden voor het delen en vergaren van kennis omtrent biomedische technologie;
  • de toepassing van biomedische technologie in de zorg te optimaliseren.