Werkgroep stille alarmering presenteert 11 december op Topics in Intensive Care congres

De koepel werkroep “Stille alarmering” is tijdens de Topics in IC 2014 met een poster sessie over dit “geluid makende onderwerp” aanwezig. We nodigen u allen graag uit om samen met werkgroepleden de  verbinding ten behoeve van het vinden van oplossingsrichtingen te zoeken. Voor meer informatie:

 

“http://www.topicsinic.nl/”