Binnen BMTZ zijn verschillende commissies die worden gevormd door actieve leden van de vereniging. Op dit moment zijn er de volgende commissies binnen BMTZ:

De Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie richt zich op het organiseren van activiteiten voor leden van BMTZ en daarbuiten. Het gaat hierbij voornamelijk om bij- en nascholingsbijeenkomsten en bijeenkomsten die dienen tot het uitwisselen van kennis en ervaring met professionals in hetzelfde werkveld. Ook worden er (informele) netwerkbijeenkomsten gehouden.

Deze commissie bestaat uit:

 • Maurice Janssen
 • Stefan Been
 • Roland Loeffen

De Communicatiecommissie

De Communicatiecommissie houdt zich bezig met de verschillende vormen van informatievoorziening en profilering van BMTZ. Zo hebben zij gezorgd voor het nieuwe logo en deze website. Zij zorgen ervoor dat via verschillende media de juiste informatie altijd beschikbaar is en dat interessante nieuwsberichten als eerste bij onze leden bekend zijn.

Deze commissie bestaat uit:

 • Pien Koopmans
 • Korien Leemhuis
 • Susanne van Engelen

De Netwerkcommissie

De Netwerkcommissie richt zich op het opbouwen en onderhouden van zowel een Europees als Internationaal netwerk met buitenlandse beroepsverenigingen voor Biomedisch Technologen in de Zorg (Clinical Engineers). Daarnaast houdt deze commissie contact met andere organisaties die een raakvlak hebben met de BMTZ zoals, de World Health Organization (WHO).

Deze commissie bestaat uit:

 • Barbara Vermeulen-Giovagnoli
 • Vera Overdevest

De Beroepsontwikkelingscommissie

De Beroepsontwikkelingscommissie richt zicht op de ontwikkeling van het beroep van Biomedisch Technoloog in de Zorg. Hierbij gaat het om het kwaliteitsregister, het consilium BMTZ en de post-master opleiding. Deze aandachtsgebieden zijn onderling binnen deze commissie verdeeld.

Deze commissie bestaat uit:

 • Nikita Kruis
 • Koen Snijders
 • Barbara Vermeulen-Giovagnoli
 • Vera Overdevest

Ben je lid van BMTZ en wil je ook graag je inzetten in een commissie? Meld je dan aan bij secretariaat@bmtz.nl.