• 19

  mrt


Doelstelling van het RAPS Netherlands Chapter blijft het netwerken en het uitwisselen van kennis en ervaring en laten we hopen dat we ook snel weer de discussie en het netwerk element kunnen toevoegen.

We zullen de discussies, welke een belangrijk element van middag zijn, ook dit keer weer via de chat functie coördineren. Dit houdt in dat er de mogelijkheid is om vragen naar de host te sturen die deze aan het einde van de presentatie zal voorleggen aan de spreker(s).

Thema: Impacts van – EXITS

Naast de veel besproken Brexit en het akkoord zijn er nog veel onduidelijkheden.

Door COVID19 waren de ontwikkelingen rond de Brexit in 2020 veelal op de achtergrond en wordt er ook nu weinig of niet gesproken over Swixit & Turxit. Tijdens deze bijeenkomst proberen we meer duidelijkheid te creëren over de ontwikkelingen rond exits, de impact ervan, en de ervaringen dusver.

Ook zullen we het laatste MDR en IVDR nieuws uit Brussel bespreken.

Het doel van deze RAPS sessie is een informatieve middag te organiseren met de mogelijkheid om vragen te stellen (via de chat)!

De bijeenkomst vindt plaats onder de “Chatham House Rule”. Dat betekent concreet dat je alle informatie die je krijgt kunt gebruiken, echter, er mogen geen mensen geciteerd worden, en er kunnen geen mensen later worden aangesproken op gedane uitspraken. De bedoeling is dat hierdoor een open discussie ontstaat.

Het programma – middagbijeenkomst

 • 12:30‘Inloop’: inloggen in TEAMS
 • 13:00 Opening (Voorzitter RAPS Anja Wiersma)
 • 13:10 Intro thema: Communicatie en coördinatie & opzet van de dag  (Rick Paauw, Gert Bos)
 • 13:20 Nieuws uit Brussel en omstreken (Leo Hovestad, Natascha Cuper)
 • 13.40 1e onderwerp: Eerste Brexit ervaringen en Tips & Tricks (Maartje van der Avert / Douane)
 • 14:05 2e onderwerp: De rijzende zeespiegel van separatie: hoe de MDR en IVDR Unie verkleint door exits (Erik Vollebregt)
 • 14:30 Pauze
 • 14:40 3e onderwerp: From Swixit to Fixit (Eric Klasen)
 • 15:05 4e onderwerp: Groeipijn in de EU: Brexit, Swixit, Turxit (Ronald Boumans)
 • 15:30 Vragen voor sprekers
 • 15:50 Afronding en dank aan sprekers
 • 16.00 Einde

Datum en tijd: vrijdag 19 maart 2021  13:00 – 16:00

Registratie: vóór 5 maart met een email naar rachapternedvl@gmail.com onder vermelding van naam, functie, bedrijf.

Locatie: virtueel; login gegevens worden na registratie verstrekt. Reserveer alvast uw agenda!

Voor deelname vragen wij een bijdrage van 5 euro pp. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een tikkie of bankgegevens die tevens na registratie worden verstrekt.

Algemeen forum

Als RAPS bestuur krijgen wij met enige regelmaat vragen van RAPS deelnemers over bijvoorbeeld regelgeving. Daarom is er normaliter een Algemeen Forum toegevoegd als vast onderdeel van het programma.

Vanwege de virtuele opzet met beperkte discussie mogelijkheden, laten we dit programma punt deze keer vervallen.

Wij verwelkomen u graag op 19 maart

Bestuur RAPS Netherlands Chapter: Gert Bos, Robert van Boxtel, Rick Paauw, Natascha Cuper, Leo Hovestadt en Anja Wiersma

Opslaan in agenda
27e bijeenkomst – RAPS Netherlands Chapter