• 1

    apr


Beste BMTZ-ers,

Met gepaste trots deel ik hierbij het programma voor onze komende scholingsbijeenkomst. Aangezien we van mening zijn, dat dit onderwerp interessant genoeg is voor een breder publiek, hebben we deze nascholing ook opengesteld voor de NVKF.

Daarnaast hebben we na deze bijeenkomst voor de geïnteresseerden nog een digitale borrel. De details hierover delen we tijdens de scholingsmiddag.

Vanwege de grotere groep vragen we jullie om jezelf in te schrijven voor deze bijeenkomst. Dit kan via onderstaande link.

https://nvki.nl/vote/register.php?c=16

We zien jullie graag op 1 april!

Waar gaan we heen met thuismonitoring en behandeling? (12:30 – 14:00)
Menno Jansen

(CZ)

 

(12u30 -13u00)

Visie op waardegedreven (Digitale) Zorg op afstand

 

Menno Jansen, programmamanager Zorginnovatie bij CZ, neemt u mee in de manier waarop CZ in partnerships opschaling en versnelling van patiëntgerichte digitale zorg wil realiseren. We delen de kennis die we met patiënten, zorgaanbieders en IT partners opdoen over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg om zo de landelijke en regionale uitdagingen in het zorgveld te kunnen slechten.

 

Menno Jansen is programmamanger binnen CZ, een van de voortrekkers van het kenniscentrum Digitale Zorg binnen ZN en lid van de Europese eHealth stakeholders group in Brussel. Hij deelt graag zijn kennis op diverse podia, scholen en Universiteiten.

Martine Breteler

(UMCU)

 

(13u00 -13u30)

Slimme pleisters in en buiten het ziekenhuis / Nightingale project

 

Martine Breteler is afgelopen maand gepromoveerd op het onderwerp ‘draadloze monitoring van patiënten op afstand’ in het UMC Utrecht. Sinds de uitbraak van COVID-19 is telemonitoring van patiënten in een stroomversnelling gekomen. Tijdens deze presentatie vertelt Martine over het Europese Nightingale project, deelt ze een aantal lessons learned en krijgt u een inkijkje in de toekomst van remote monitoring van patiënten binnen en buiten de ziekenhuismuren.

Rene Drost

(NAMCO)

 

(13u30 -14u00)

Medische Technologie Thuis

 

Binnen de muren van het ziekenhuis hebben we veel ervaring hoe we medische technologie op een veilige manier kunnen inzetten zodat we daarmee goede zorg leveren. Maar waar lopen we tegenaan als een patiënt zorg krijgt op een plek buiten het ziekenhuis: thuis of in een verpleeginstelling?

Pauze (15min.)
Praktijkvoorbeelden uit de ziekenhuizen (14:15 -15:45)
Ellen Ophoff

(OLVG)

 

(14u15 -14u45)

Het netwerkzorgplatform: ontwerpkeuzes in regionale samenwerking.

 

De Virtual Ward ontstond in 2018 op initiatief van de Amsterdamse zorgaanbieders Cordaan (VVT) en OLVG (ziekenhuis). In dit programma wordt samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Amsterdamse Huisartsenalliantie gebouwd aan een zorgnetwerk. Met als doel juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek voor kwetsbare en chronisch zieke Amsterdammers.  Naast zorginhoudelijk gaat het hier ook om een meerjarig veranderkundig traject, waarin zowel patiënten als professionals en bestuurders een gedragsverandering (moeten) ondergaan. Deze presentatie gaat in op de ontwerpkeuzes, uitdagingen en oplossingen in de stadsbrede samenwerking.

Marco van Geffen

(JBZ)

 

(14u45 -15u15)

Monitoren voor eigen regie in gezondheidswelzijn.

 

In het monitorcentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), vindt centrale monitoring voor verschillende specialismen plaats. Momenteel is dit monitoring van o.a. chronische cardiologie-  en longpatiënten. Ook de monitoring van Covid patiënten die thuis verder herstellen gebeurt vanaf hier, dit in samenwerking met de eerstelijn.

Patiënten hebben door telemonitoring meer eigen regie en daarnaast draagt het bij aan het leveren van zorg die past bij de patiënt. Tijdens deze sessie laten we zien hoe de monitoring is vormgegeven in het JBZ en wat voor mogelijkheden dit biedt

Armanda Heijneman  Marion van den Broek

(VieCuri Medisch Centrum)

 

(15u15 -15u45)

COVID-19: COVID-patiënten eerder naar huis met thuismonitoring

 

VieCuri Medisch Centrum stuurt sinds 1 februari 2021 COVID-patiënten eerder naar huis om daar verder te herstellen met COVID-thuismonitoring. Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op de aanleiding, wat COVID-thuismonitoring inhoudt, het doorlopen proces (zowel binnen het project als rondom de saturatiemeters) en aandachtspunten.

Pauze (15min.)
Patiëntverhalen: hoe ervaren patiënten thuismonitoring en behandeling (16:00 -16:50)
Harmke Koning

(Maxima MC)

(16u00 -16u10)

Digitale therapietrouw? Modellen over patiëntparticipatie en motivatie voor thuisbehandeling / monitoring

 

Hebben we in de zorg voldoende door wat we vragen van patiënten bij thuis behandeling en monitoring? Op basis van een literatuurstudie wordt een model gepresenteerd om naar gedrag van patiënten te kijken. Welke mechanismes kunnen er naast gebruiksvriendelijkheid een rol spelen in digitale therapie trouw?

Igor Dirkx

 

(16u10 -16u30)

Infuuspomp thuis

 

Vanwege een bloedende darm door toedoen van ziekte van Crohn ben ik in het ziekenhuis terecht gekomen. Na onderzoeken en extra bloed is de behandeling gestart. Daarna heb ik nog ruim een week in het ziekenhuis gelegen vanwege intraveneuze medicatie via een infuus. In deze laatste periode had ik in mijn optiek heel goed met technische en digitale hulpmiddelen vanuit de thuissituatie behandeld kunnen worden.

Douwe Stavorinus

 

(16u30 -16u50)

“It ain’t over till the fat lady sings.”

 

In oktober 2015 is er bij mij een LVAD geplaatst, een steunhart in de volksmond. Na een heftige tijd van hartfalen kwam ik via mijn Cardioloog uit Arnhem in het UMC terecht voor een LVAD. Een enorme hulp om mijn leven weer op te pakken. Door een snelle revalidatie kon ik al snel mijn dagelijkse dingen weer doen. Hierdoor heb ik mijn leven weer terug. Is sta nu op de lijst voor een donor hart.

Afsluiting (16:50-17:00)
Digitale borrel (17:00-18:00)

Opslaan in agenda

BMTZ nascholing