BMTZ heeft voor haar leden een kwaliteitsregister ter ondersteuning en waarborging van de kwaliteit van de rol en/of functie Biomedisch Technoloog in de Zorg. Dit register wordt bijgehouden door middel van registraties, bij- en/of nascholingen, en herregistraties. Op deze manier is het duidelijk dat een geregistreerd Biomedisch Technoloog in de Zorg zich als professional in het gebied begeeft tussen Medische Technologie, Zorgprocessen en Management. Eveneens maakt de registratie duidelijk dat de Biomedisch Technoloog in de Zorg de juiste competenties bezit om zich op hoog niveau professioneel in te zetten en proactief aan zijn/haar competenties, kennis en ervaringen werkt.