Ben je werkzaam als Biomedisch Technoloog in de gezondheidszorg? Dan kun jij je aanmelden als lid van BMTZ. Ook als je actief bent op het snijvlak van techniek, zorg en bedrijfskunde is het mogelijk om je aan te melden. Binnen onze beroepsvereniging kennen we verschillende soorten leden:

Gewone leden

Tot de gewone leden behoren de academisch technisch geschoolde Biomedisch Technologen die in een zorginstelling werken en daarmee ook onder de cao (academische) ziekenhuizen vallen. Dit kunnen zowel geregistreerde als niet- geregistreerde Biomedisch Technologen in de Zorg zijn. De kosten voor een dit lidmaatschap bedragen € 107,50 per jaar.

Dit bestaat uit een ledenbijdrage van € 85,00 en een bijdrage van € 22,50 voor de aansluiting bij de cao partner AVBZ. Van hieruit behartigt BMTZ de werknemersbelangen, zoals de cao onderhandelingen.

Buitengewone leden

Buitengewone leden zijn werkzaam binnen het werkveld van de Biomedisch Technoloog, maar komen niet in aanmerking voor een standaard lidmaatschap. De kosten voor een buitengewoon lidmaatschap bedragen € 85,00 per jaar.

Student leden

Iedereen die de opleiding tot Biomedisch Technoloog aan een universiteit volgt, kan lid wordt van BMTZ met een student-lidmaatschap.

De kosten voor een student-lidmaatschap bedragen € 5,- per jaar.

Inschrijven

Heb je vragen over het lidmaatschap van BMTZ, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar: secretariaat@bmtz.nl

Of vul hier het “Inschrijfformulier BMTZ” alvast in en stuur het naar secretariaat@bmtz.nl