Congres Medische Technologie “hoe veilig wil je het hebben?”

Op donderdag 15 november was het zover: het eerste gezamenlijke congres van de vDSMH (vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen), LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg) en BMTZ. De inzet was om gezamenlijk de regeldruk rondom medische hulpmiddelen/technologie te bespreken, waar wij als verenigingen allemaal steeds meer mee te maken krijgen. Het thema van het congres was dan ook “Medische technologie, hoe veilig wil je het hebben?”.

Sprekers vanuit verschillende hoeken deelden hun visie over dit onderwerp. Door alle partijen werd benadrukt dat een samenwerking tussen alle betrokkenen nodig is om op een veilige manier de medische hulpmiddelen te introduceren en te gebruiken.

Vanuit BMTZ sprak Vera Overdevest over de manier waarop zij in VieCuri de kwaliteitsborging integraal hebben ingeregeld.

Congres Medische Technologie “hoe veilig wil je het hebben?”