Jaarlijkse AV BMTZ

Afgelopen donderdag vond de jaarlijkse AV van BMTZ plaats.

We waren te gast bij het iLAB van het Radboud UMC waar we in een van de inspirerende ruimtes van RESHAPE werden ontvangen. De middag begon met een presentatie over de vooruitstrevende bewaking en alarmerings systemen (early warning signs) welke het Radboud UMC aan het onderzoeken is en waarmee het op termijn nieuwe afdelingen gaat inrichten. Aan de discussie die ontstond, was te merken dat meer ziekenhuizen interesse hebben in dergelijke technologie en dat we hier van elkaar kunnen leren.

Daarna volgde een presentatie van onze gastheer en gastvrouw, die een invulling geven aan hun rol als biomedisch technoloog bij innovaties binnen de gezondheidszorg.  Ze laten zich inspireren door technologische ontwikkelingen buiten de gezondheidszorg en proberen deze te vertalen naar functionaliteiten binnen het ziekenhuis. Bij Reshape wordt vooral gefocust op het ontwikkelen van ideeën, waarbij iLAB deze ideeën ook daadwerkelijk implementeert.

Na deze inspirerende presentaties was het aan het bestuur om in de AV terug te blikken op afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar te presenteren. Deze notulen van de vergadering en de stukken zullen binnenkort op de website te vinden zijn. Het belooft een mooi jaar te worden, met veel leerzame BMTZ activiteiten.

Mocht je je willen inzetten voor één van de commissie van BMTZ (bijvoorbeeld scholingscommissie, hercertificeringscommissie, communicatiecommmissie): meld je aan bij het secretariaat, we hebben je hulp hard nodig!

 

Jaarlijkse AV BMTZ