NVKF Woudschouten congres: call for abstracts, deadline zondag 11 juli

bericht vanuit NVKF:

Op donderdag 14 en vrijdag 15 oktober 2021 vindt het jaarlijkse NVKF congres plaats. Of dit een fysiek of online congres gaat worden, wordt binnenkort besloten. Wel staat vast dat in beide gevallen in het programma er ruimte gereserveerd zal worden voor abstracts.

We nodigen u dan ook uit om een abstract in te dienen. Ook verwelkomen we onderwerpen waarover u de afgelopen periode al een presentatie heeft gegeven op een (inter)nationaal congres. Ook promovendi, biomedisch technologen in de zorg en klinisch informatici (i.o.) worden van harte uitgenodigd relevante abstracts in te zenden.

Uit de inzendingen wordt, in overleg met de kringen, een selectie gemaakt van abstracts die gepresenteerd worden tijdens een van de parallel sessies. In geval we een fysieke bijeenkomst kunnen organiseren zal er daarnaast ruimte zijn voor een aantal posters. Komt er een online congres dan zoeken we hiervoor een passend, digitaal alternatief.

Bovendien zullen we uit de inzendingen drie klinisch fysici (in opleiding) selecteren die in een plenaire sessie meedingen naar de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP) 2021. De winnaar krijgt een congressponsoring van €500,-. Alleen klinisch fysici in opleiding of diegenen die op 14 oktober 2021 korter dan één jaar zijn geregistreerd kunnen meedingen naar de JOP.

Meer informatie over de richtlijnen en het indienen van de abstracts vindt u verderop. Abstracts dienen uiterlijk zondag 11 juli ingediend te worden.

Tot slot. Vorig jaar hebben een groot aantal collega’s een abstract ingediend voor Woudschoten 2020. Wanneer u uw abstract van toen alsnog zou willen presenteren, vragen we deze opnieuw in te zenden.

Met veel interesse en enthousiasme zien we uw abstract(s) tegemoet!

Met vriendelijke groeten,
namens de Commissie Woudschoten,

Maurice Janssen

Richtlijnen abstracts Woudschoten 2021

  • Het abstract telt maximaal 350 woorden (Nederlands of Engels)
  • Geef uw naam en die van eventuele co-auteur(s) aan
  • Geef uw subspecialisme aan
  • Het toevoegen van een figuur of tabel is toegestaan
  • Het abstract dient uiterlijk zondag 11 juli 2021 ingediend te worden via deze link.
  • Geef aan of u in aanmerking komt voor de JOP*.
  • Geef aan of u bij voorkeur een mondelinge  of posterpresentatie  wilt geven.
  • Uitgegaan mag worden van presentatie van 8 à 10 min., incl. discussie.
  • Uitgegaan mag worden van posters op A0 formaat, portrait orientatie. Posterborden en bevestigingsmateriaal worden verzorgd. In geval van een online congres vragen we u bijvoorbeeld een korte presentatie (max. 5-6 slides) voor te bereiden die u presenteert in een break-out room. Uiteindelijke details daaromtrent delen we later.
  • Na afloop van het congres kan uw abstract gepubliceerd worden op het besloten deel van de NVKF website.

* Het wordt van harte aangemoedigd relevant werk in te sturen gedaan als onderdeel van de opleiding tot KF als ook wanneer het werk gedaan werd als onderdeel van een afstudeerproject of promotie. Echter, enkel met werk gedaan als onderdeel van de opleiding tot KF komt men in aanmerking voor de JOP.
 Wordt uw abstract niet geselecteerd voor een presentatie, dan vragen we automatisch om het werk te presenteren middels een poster.
‡ Verzoekt u om een poster, dan zullen we enkel in overleg vragen toch een presentatie te geven.

NVKF Woudschouten congres: call for abstracts, deadline zondag 11 juli